Sök

Påven vid angelus Påven vid angelus 

Påven vid Angelus: Kyrkans mission är förkunnelse och vittnesbörd

Be med öppet hjärta för att Herren sänder ut missionärer i världen. Kristi lärjungars mission är att förkunna för alla att Gud älskar oss och vill frälsa oss.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Att Jesus sände sjuttiotvå lärjungar utöver de tolv “förebådar kyrkans mission att förkunna evangeliet för alla folk”. Vid Angelus sammanband påven Franciskus dagens läsning (Luk 10:1–12, 17–20) med bönen att Herren ska sända ”sina arbetare att verka på hans mark, som är världen”.

Och var och en av oss ska göra detta med öppet hjärta och med en missionerande inställning. Vår bön får inte begränsas till våra behov, utan en bön är sant kristen om den också har en universell dimension.

Mission och bön

Missionen att förkunna evangeliet för alla folk “bygger på bönen” tillade påven. Den är ”resande” och kräver ”avskildhet och fattigdom” och den för med sig frid och läkande, som är tecken på ”Guds närhet”. En sådan mission, sa påven, ”är inte proselytism utan förkunnelse och vittnesbörd”.

Varje lärjunge är en missionär som “vandrar tillsammans med Herren Jesus” och som “lär sig av Honom att ge av sig själv förr andra utan gränser och är fri från sig själv och egna tillgångar”.

“Kyrkans mission i glädjens tecken”

Om missionen "efterlevs på detta sätt går kyrkans mission i glädjens tecken” sa påven och förklarade att denna glädje inte bygger på framgångar, utan på Jesu löfte att “era namn är upptecknade i himlen”.

Påven Franciskus inbjöd slutligen till bönen om att Jungfru Maria ska beskydda alla missionärer. Missionen är att förkunna ”för alla att Gud älskar oss, vill frälsa oss och kallar oss att vara en del i Hans rike”.
 

08 juli 2019, 09:21