Sök

Påven varnar för uteslutande politik inför Världsdagen för migranter och flyktingar

I ett videobudskap inför Världsdagen för migranter och flyktingar varnar påven Franciskus för spridningen av grymma attityder gentemot dem som samhället utesluter.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Det handlar inte bara om migranter. Det handlar om att inte utesluta någon.”

Påven Franciskus säger detta i sitt videobudskap till alla kristna inför den 105:e Världsdagen för migranter och flyktingar som hålls 29 september 2019.

“Det handlar inte bara om migranter. Det handlar om att inte utesluta någon”

Påven inleder sitt budskap med Jesu ord i Matteusevangeliet 18:10: “Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte.”

Grymhet mot uteslutna

“Dagens värld blir alltmer elitistisk och grym mot de uteslutna” säger påven och reflekterar över situationer där folk tvingas lämna sina hemländer. Utecklingsländer fortsätter att utvinna sina natur- som de mänskliga resurserna, till fördel för några få privilegierade.

Fredstal och vapenhandel

Påven Franciskus belyser också vapenhandeln i världen:

”Krigsvapen produceras och säljs … sedan vägrar man att ta emot flyktingar från dessa konflikter”.

De fattiga och mest sårbara lider av konsekvenserna av denna attityd, betonar påven och påminner om att dessa är desamma som ”inte får sitta vid samma bord utan bara får äta resterna från banketten” (jfr Luk 16:19-21).

En autentisk och inkluderande utveckling

Påven underströk att den katolska kyrkan har plikten att orädd tala för dessa folk ”som vi själva, liksom samhället, utesluter”.

”En utveckling som utesluter gör de rika rikare och de fattiga fattigare” säger han.

Han ställer denna typ av ekonomisk framfart mot en mer inkluderande och autentisk utveckling som omfattar alla män och kvinnor i hela världen och som ser till de framtida generationernas behov.

”Äkta utveckling” avslutar påven ”är inkluderande och fruktbar och riktar sig mot framtiden”.

 

03 juli 2019, 08:59