Sök

Påven Franciskus och Rysslands president Vladimir Putin 10 juni 2015 Påven Franciskus och Rysslands president Vladimir Putin 10 juni 2015  

Påven tar emot Putin på audiens

På torsdag eftermiddag 4 juli kl 16 tar påven Franciskus emot Rysslands president Vladimir Putin på audiens i Vatikanen. Ett möte under privata omständigheter. Presidenten har sedan år 2000 regelbundet mött Petri efterträdare och detta är tredje gången påven Franciskus välkomnar honom.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Detta är sjätte gången som Rysslands president Vladimir Putin är inbjuden på påvlig privat audiens i Vatikanen och tredje gången som han tas emot av påven Franciskus.

Påvarnas möten med Putin

5 juni 2000 var det Johannes Paulus II som mötte presidenten och de talade då om integrationsprocessen mellan öst och väst och Putin värdesatte då också Heliga Stolens mission för detta. Man talade även om problematiken kring internationell nedrustning.

“På påvens önskan placerades den heliga ikonen av Vår Fru av Kazan i mötesrummet”

Tre år senare, 5 november 2003, möttes de båda igen. På påvens önskan placerades den heliga ikonen av Vår Fru av Kazan i mötesrummet och mötet på 30 minuter var mycket hjärtligt. De tog då upp frågor av gemensamt intresse och särskilt katolikernas situation i Ryssland och deras kyrkobyggnader. De talade också om konflikterna i Heliga Landet och Irak. Samtidigt mötte dåvarande statsskreterare Angelo Sodano Rysslands utrikesminister och de talade bland annat om den ekumeniska dialogen mellan katoliker och ortodoxa.

13 mars 2007 tog sedan Benedictus XVI emot Putin och de båda talade med varandra om bland annat relationen mellan den katolska och ortodoxa kyrkan, samt om problem vad gäller extremism och intolerans.

De två tidigare mötena mellan påven Franciskus och Rysslands president hölls 25 november 2013 och 10 juni 2015. Vid det första mötet talade man om strävan efter fred i Mellanöstern och om den allvarliga situationen i Syrien. Man underströk vikten av ett slut på våldet och av att föra humanitär hjälp till befolkningen. Dessutom att främja konkreta fredslösningar med förhandlingar mellan olika etniska och religiösa grupper i samhället. 2015 tog påven emot Putin i det apostoliska palatsets bibliotek och mötet varade i omkring 50 minuter. Då talade de båda om konflikten i Ukraina samt om situationen i Mellanöstern och vikten av att uppnå fred.

 

04 juli 2019, 12:30