Sök

Påven vid angelus Påven vid angelus 

Påven Franciskus: Låt oss inte dras med av en egoistisk okänslighet

Innan angelusbönen på Petersplatsen söndagen 14 juli kommenterade påven Franciskus liknelsen med den barmhärtige samariern. I ett tweet samma dag skrev han också: “I dagens evangelium föreslår Jesus förebilden samariern, som genom att älska sin broder som sig själv, visar att han älskar Gud av hela hjärtat och uttrycker samtidigt sann religiositet och total mänsklighet”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Barmhärtighet för ett människoliv i nöd är kärlekens sanna ansikte”. ”Förmågan att ha medlidande” är den kristnes beröringspunkt och just ”Jesu undervisning”. Påven Franciskus talade utifrån liknelsen om den barmhärtige samariern (Luk 10:25-37) innan han bad angelusbönen med de samlade på Petersplatsen på söndagen. Påven preciserade att Herren ”är barmhärtig för att han har medlidande”. Han kan ”närma sig vår smärta, vår synd, våra laster och vårt elände”.

Detta att kunna ha medlidande är nyckeln, sa påven. Om du inte känner medlidande då du har en person i nöd framför dig och om du inte blir rörd i ditt hjärta betyder det att något inte är bra. Var uppmärksam, var påvens råd, låt oss inte dras med av egoistisk okänslighet.

Förebild för kristna

Påven talade om hur liknelsen är en “skatt” som utgör en ”modell för hur en kristen ska agera”. Jesus utfrågas av en laglärd om vad som ”är nödvändigt för att vinna evigt liv” och Guds son säger att han kan finna svaret i Skriften: ”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Med det fanns “många tolkningar” av vem som var “din nästa” och Jesus tog då liknelsen med den ”barmhärtige samariern” som tar hand om en som hade blivit ”rånad och slagen av rövare”.

Vi vet att judarna behandlade samarierna med förakt och betraktade dem som främlingar till det utvalda folket, sa påven. Det är alltså inte av en händelse som Jesus väljer just en samarier som positiv person i liknelsen. På det sättet vill han komma över fördomarna och visa att även en främling och även en som inte känner till den sanne Guden och inte besöker templet, kan bete sig enligt Hans vilja och känna medlidande med brodern i nöd och hjälpa honom med alla medel man har till hands. Innan samariern kom förbi den nödställde på gatan ”hade redan en präst och en levit gått förbi; alltså personer som ägnade sig åt Guddyrkan” men som ändå inte stannade.

“Jesus väljer en som modell som inte är en trons man och denne man, som genom att älska sin broder som sig själv, visar att han älskar Gud av hela hjärtat och med full kraft”

Jesus förslår alltså samariern som modell, just en som inte var troende! Även vi tänker på de många som vi känner, kanske agnostiker, som gör gott. Jesus väljer en som modell som inte är en trons man och denne man, som genom att älska sin broder som sig själv, visar att han älskar Gud av hela hjärtat och med full kraft – Guden som han inte kände till! – och uttrycker samtidigt sann religiositet och total mänsklighet.
 

15 juli 2019, 15:27