Sök

Påven möter deltagare vid den Internationella konferensen om människohandel 11 april 2019 Påven möter deltagare vid den Internationella konferensen om människohandel 11 april 2019  

Påven: Befria kvinnor från prostitutionens slaveri

Påven Franciskus står för förordet till en bok om prostitution som har skrivits av den italienske prästen Aldo Buonaiuto.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus har skrivit förordet till boken om prostituerade kvinnor "Donne crocifisse. La vergogna della tratta raccontata dalla strada" (Rubbettino), Korsfästa kvinnor. Traffickingens skam berättad från gatan, av fader Aldo Buonaiuto, vid Påven Johannes XXIII:s kommunitet.

Kristi sår

Han berättar där om sitt besök, vid en Barmhärtighetens fredag under Barmhärtighetens jubelår, i Påven Johannes XXIII:s kommunitets hem för prostituerade och att han inte hade väntat sig att möta så ”förödmjukade, förkrossade och hårt prövade kvinnor” där. ”Verkligen korsfästa kvinnor” skriver påven om dessa kvinnor han mötte, som har tvingats av människohandlare att prostituera sig. Han berättar hur han upplevde hela smärtan, orättvisan och effekten av det förtryck kvinnorna har varit med om och kallar det en stund då han upplevde "Kristi sår”.

”En person kan aldrig säljas” skriver påven och att han därför uppskattar denna bok av fader Aldo Buonaiuto, om hur dessa kvinnor får hjälp och rehabilitering. 

“...för att undvika att världens orättvisa faller på skapelsens mest bräckliga och försvarslösa”

Påven Johannes XXIII:s kommunitet följer Oreste Benzis karisma och hjälper kvinnorna ur människohandeln och påven hoppas att denna bok ska spridas så brett som möjligt för att medvetandet om prostitutionens slaveri ska öka. Han skriver att ”korruptionen är en sjukdom som man inte ensam kan stoppa, utan det behövs en medvetenhet på såväl individuell som kollektiv nivå, även inom kyrkan, för att verkligen hjälpa dessa våra olycksamma systrar och för att undvika att världens orättvisa faller på skapelsens mest bräckliga och försvarslösa”.

Sjuk mentalitet

Påven betonar att “all form av prostitution är ett kriminellt slaveri och äcklig vana där man blandar ihop det att älska med att få utlopp för sina instinkter genom att tortera en hjälplös kvinna”. Det är “en sjuk mentalitet där en kvinna utnyttjas som om hon vore en handelsvara som man kan förbruka och sedan slänga bort” skriver påven och betonar att ”ingen får titta bort eller strunta i den oskyldigas blod som gjuts ut på världens gator”.

“Ingen får titta bort eller strunta i den oskyldigas blod som gjuts ut på världens gator”

 

29 juli 2019, 12:28