Sök

Corpus Domini Corpus Domini  

Påvens tweet på Corpus Domini: Lev för varandra

På festdagen Kristi kropps och blods högtid, Corpus Domini, sände påven Franciskus ut ett tweet med inbjudan att ge av oss själva och leva för varandra. Påvens stora firande av denna fest sker på söndag i Roms förort Casal Bertone.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kristi kropps och blods högtid, Corpus Domini, firar påven Franciskus på söndag.

“Jesus blev brödet som bryts för oss”

Festdagen hölls enligt kalendern igår, torsdagen 20 juni, och påvens tweet för dagen lyder:

"Jesus blev brödet som bryts för oss och det ber oss att ge av oss för andra och inte längre leva för oss själva, utan för varandra".

 

21 juni 2019, 08:11