Sök

Påven under audiensen Påven under audiensen  

Påvens audiens ”Man känner igen kristna på kärleken sinsemellan"

Under onsdagens allmänna audiens fortsatte påven Franciskus sin trosundervisning om Apostlagärningarna, och påminde om att man känner igen kristna på kärleken sinsemellan.

Påven utgick från orden i början av Apostlagärningarna om hur en tolfte apostel valdes efter Judas:

”Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss – någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse…. Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.” (Apg 1 21-22. 26)

Till de engelsktalande pilgrimerna sammanfattades påven katekes:

Kära bröder och systrar: I vår katekes om Apostlagärningar har vi sett att kyrkans evangeliserande uppdrag börjar med Kristi uppståndelse. När lärjungarna tillsammans med Maria väntade i övre rummet på uppfyllandet av Jesu löfte om den Helige Anden,  var de förenade i bön.

Från början är kyrkan en gemenskap, en kommunitet, Guds folk. Kristi val av tolv apostlar visar kontinuiteten mellan kyrkan och Israels folk. Efter Judas bortfall var apostlarna medvetna om att någon annan måste ta hans plats bland de tolv. Petrus ledde dem i bön för att urskilja Guds vilja och valet föll på Mattias.

Jesus hade sagt till sina lärjungar att man skulle känna igen dem på deras kärlek till varandra (Joh 13:35). Apostlarnas synliga gemenskap var deras första form av vittnesbörd om den uppståndne Herren och hans frälsande kärlek. Må även vi tillsammans vittna om den förenande kraften i vår kärlek som segrar över stolthet och splittring och ur mångfalden skapar Guds folk.

12 juni 2019, 16:03