Sök

Påven Franciskus Påven Franciskus  

Påven under Angelus ”Jesus älskar sin kyrka”

När påven bad Angelus tillsammans med de troende efter den högtidliga mässan i Peterskyrkan på morgonen talade han om kärleken till kyrkan.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven påminde om orden i dagens evangelium hur Jesus säger till Petrus: "Du är Petrus, och på denna sten ska jag bygga min kyrka" (Matt 16:18).

Jag ska bygga min kyrka

Det är första gången som Jesus uttalar ordet "kyrka", men snarare än substantivet vill jag att ni ska tänka på pronomenet, som är possessivt, min: min kyrka. Jesus talar inte om kyrkan som en yttre verklighet, utan uttrycker den stora kärlek som Han har för henne: min kyrka. Han är knuten till kyrkan, till oss. Paulus skrev: "Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den" (Ef 5,25), det vill säga, förklarar aposteln, Jesus älskar kyrkan som sin brud. För Herren är vi inte en grupp av troende eller en religiös organisation, vi är hans brud. Han ser på sin kyrka med ömhet, han älskar den med absolut trohet, trots våra misstag och vårt förräderi. Liksom på den dagen till Petrus, säger han till oss idag: "Min kyrka".

Kyrkan är min att älska

Och vi kan också upprepa det: min kyrka. Vi säger inte detta med en känsla av exklusiv tillhörighet, utan med en inkluderande kärlek. Att inte skilja oss från andra, men att se skönheten att vara med andra, för att Jesus vill att vi ska förenas och vara öppna. Kyrkan är i själva verket inte "min" i den bemärkelsen att den besvarar mina önskningar, utan för att jag ger den min kärlek. Den är min att ta hand om det, för att jag, som apostlarna, också stöder den. Hur? Med broderlig kärlek.

Avund är som ättika i hjärtat

Påven noterade att apostlarna var olika och han uppmanade till att se att de som förenar är större än det som skiljer oss åt, livserfarenheter, karaktärer, sätt att göra och känslor – och återupptäcka glädjen i att vara bröder och systrar i kyrkan:

”På denna fest, som förenar två så olika apostlar, är det vackert att säga: "Tack, Herre, för den person som är annorlunda mig: det är en gåva till min kyrka". Det är bra att uppskatta andras kvaliteter, att erkänna andras gåvor utan ondska och utan avund. Avund orsakar bitterhet inuti, det är som att hälla ättika över hjärtat. Avund gör livet bittert. Det är trevligt att veta att vi tillhör varandra, för att vi delar samma tro, samma kärlek, samma hopp, samma Herre. Vi tillhör varandra: det är vår kyrkas fantastiska mysterium!

Må Vår Fru, som skapade harmoni mellan apostlarna och bad med dem, skydda oss som bröder och systrar i kyrkan.

29 juni 2019, 12:00