Sök

Påven Franciskus tog emot deltagarna i det Internationella ungdomsforumet på audiens Påven Franciskus tog emot deltagarna i det Internationella ungdomsforumet på audiens  

Påven till unga: Vittna om enhet i uppdelad värld

Påven Franciskus tog emot deltagarna i det Internationella ungdomsforumet på audiens på lördag förmiddag. Han bad dem att ge jämnåriga som inte känner Jesus ljus i natten. Temat för VUD i Lissabon är ’Maria skyndade sig iväg’ (jfr Luk 1:39).

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Temat under den tre dagar långa konferensen Internationella ungdomsforumet i Rom 19-22 juni, som har anordnats av den Påvliga avdelningen för lekmän, familj och livet, har varit den post-synodala apostoliska uppmaningen Christus Vivit, Kristus lever.

Kristi ljus i världens natt

Påven sa till dem att de sedan den senaste synoden tillägnad de unga är huvudpersonerna i den så önskade pastorala omvändelsen. Han talade om hur man i synodens slutdokument ser berättelsen om lärjungarnas väg till Emmaus (Lukas 24:13-49) ”som paradigm för att förstå kyrkans mission i förhållande till den yngre generationen”.

”Även vi har mött Herren på vårt livs väg och som lärjungarna i Emmaus vägen i vårt liv”. Precis som dem ”är vi kallade att bära Kristi ljus i världens natt. Ni kära unga är kallade att vara ljuset i många av era jämnårigas natt, som ännu inte känner till glädjen i det nya livet i Jesus.”

Påven inbjöd de unga att dela med sig av denna glädje eftersom glädjen inte är äkta om man inte delar med sig av den. Hans vädjan till dem var att vara enade och alltid minnas att de är delar av en enda kropp och överlever inte ensamma.

VUD i Lissabon 2022 - Maria skyndade sig iväg

Påven talade sedan om hur synoden 2018 var bunden till Världsungdomsdagen (VUD) i Panama och påminde om nästa VUD i Lissabon 2022. ”För denna etapp i de ungas interkontinentala pilgrimsfärd – fortsatte påven – har jag valt detta tema: ’Maria skyndade sig iväg’ (jfr Luk 1:39). Under två år dessförinnan ber jag er att meditera över styckena : ’Du unga, jag talar till dig: Res dig upp!’ (cfr Luk 7:14) och ‘Res dig upp! Jag utser dig till vittne om vad du har sett!’ (jfr Apo 26:16). Med detta önskar jag att det även denna gång blir en stor harmoni mellan resan mot VUD i Lissabon och den postsynodala vandringen. Ignorera inte Guds röst som driver er att resa er upp och följa vägarna som Han har förberett för er. Var som Maria, och tillsammans med henne varje dag bärare av Hans stora glädje och kärlek.”

 

22 juni 2019, 12:50