Sök

Påven på planet på väg hem från Rumänien Påven på planet på väg hem från Rumänien  

Påven till journalisterna ”Tradition är inte att bevara aska”

På planet på väg hem från Rumänien talade påven Franciskus med journalisterna och svarade på deras frågor, som inte bara berörde resan utan även andra frågor som europeisk politik och identitet, tradition och ekumenisk dialog.

Påven uttryckte en önskan om att Europa ska återvända till drömmen dess grundare hade.

”Om Europa inte står på sig inför de framtida utmaningarna kommer det att försvinna. I Europaparlamentet sa jag att från att ha varit en moder är Europa på väg att bli en mormor: närmar vi oss slutet på ett äventyr som började för 70 år sedan? Vi ser gränser i Europa som inte är bra. Det är sant att varje land har sin egen identitet och måste skydda den, men tillåt inte pessimismen och ideologier vinna i Europa. Europa angrips av små grupper med ideologier som inte har sina rötter här. Låt oss lära av historien. Låt oss inte gå bakåt.”

Benedictus XVI ger mig kraft

Påven fick en fråga om relationen till Benedictus XVI och han svarade att han är som en morfar: ”Han talar inte så mycket men det han säger har samma djup som alltid. Problemen är hans knän, inte hans huvud. Jag får kraft av att lyssna till honom. Jag känner rötternas lymfa som hjälper mig att fortsätta framåt”, sa påven.

Tradition är inte att bevara askan

Påven talade vidare om sin syn på tradition: ”Kyrkans tradition är inte ett museum. Traditionen är som rötterna, som ger dig kraft för att växa. Men du växer inte till rötter, du växer till ett träd, du växer för att blomstra, och bära frukt som blir till frön, som i framtiden kommer att vara rötter för andra.”

Kyrkans tradition är levande”, fortsatte påven och citerade musikern Gustav Mahler som säger att "tradition är garantin för framtid och inte en bevarare av askan”. ”Tradition är inte samma sak som ett museum, fundamentalisternas nostalgiska längtan att återvända till askan. Nej, tradition är rötter som garanterar att trädet växer, blommar och bär frukt. Alla trädens blommor kommer från det trädet har begravt”, sa påven och citerade en argentinsk poet.

Generationer

Påven nämnde ett möte under sina tre dagar i Rumänien: "Som den gamla mormodern jag mötte i Rumänien med sitt barnbarn i famnen – hon är rötterna som hennes barnbarn växer av. Han kommer inte vara som hon, men hon ger sitt bidrag. När mor- och farföräldrar har barnbarn börjar de drömma... det finns en framtid! Och de unga uppmuntras av dem och fortsätter bygga historia.”

03 juni 2019, 16:45