Sök

Lourdes Lourdes 

Påven sänder delegat till Lourdes för pastoralvård

Påven Franciskus har gett msgr Antoine Hérouard, hjälpbiskop i Lille, Frankrike, uppdraget att se över pastoralvården av pilgrimerna som besöker mariahelgedomen Lourdes. Påven uppmanar till att inte kväva eller styra den missionerande kraften i folkets fromhet.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus visar sin omsorg om pilgrimer och vill att centrum för hängivenhet till Jungfru Maria alltmer ska vara platser för bön och kristet vittnesbörd som motsvarar behoven hos Guds folk. 2017 såg detta då man på hans önskan såg över situationen i pilgrimsmålet Medjugorje. Nu fokuserar man alltså på Lourdes.

“Helgedomar ska vara platser för bön och kristet vittnesbörd som motsvarar behoven hos Guds folk”

Påven skriver i ett budskap som offentliggjordes 6 juni genom msgr Rino Fisichella, ordförande för Påvliga rådet för ny evangelisation och som påven för två år sedan anförtrodde främjandet av pastoralvården i helgedomar, att han vill se till att helgedomarna alltmer ska vara platser för bön och kristet vittnesbörd som motsvarar behoven hos Guds folk.

I sin apostoliska uppmaning Evangelium gaudium skriver påven att folklig fromhet låter oss se hur tron förkroppsligas i en kultur och förs vidare.

 

Kväv inte den missionernade kraften

I sitt budskap fortsätter påven med att citera Aparecida-dokumentet och skriver att detta att resa tillsammans till helgedomar och att delta i folklig fromhet på olika sätt, tillsammans med barn och vänner, i sig är en evangelisation. ”Låt oss inte kväva eller styra denna missionerande kraft!” skriver påven avslutningsvis.

 

07 juni 2019, 10:52