Sök

Påven under mötet i Iasi Påven under mötet i Iasi  

Påven under marianskt familjemöte i Iasi: Älska barnen!

Påven Franciskus mötte unga och familjer vid ett marianskt bönemöte i Iasi och bad alla de samlade att vandra tillsammans vägledda av Jungfru Maria.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Efter lunch i Sumuleu Ciuc i hemmet Jakab Antal Ház, som Caritas i området förvaltar, reste påven till Iasi i Moldavien-provinsen. Iasi är en av Rumäniens äldsta städer och ett viktigt politiskt, ekonomiskt och kulturellt säte. Han besökte där under privata former katedralen tillägnad Jungfru Maria drottningen och sedan följde ett marianskt möte med unga och familjer i stadens kulturhus. Efter välkomsttal, sång, vittnesbörd och bibelläsning (Apg 1:12-14, 2:1-4, 14-18) talade påven.

Älska barnen

Påven bad alla att be för barnen och be Jungfru Maria om att hon skyddar dem under sin mantel. Han sa att vi ska älska barnen med samma kärlek som Herren älskar dem och engagera oss i att ge dem rätten till en framtid.

Guds familj

Påven uttryckte sin glädje över att möta Guds familj på denna plats i alla åldrar och från alla olika rumänska och moldaviska traditioner och av olika språk.

”Den Helige Anden kallar oss alla och hjälper oss att upptäcka skönheten att vara tillsammans och kunna mötas för att vandra tillsammans”.

Påven talade om bibelläsningen om hur alla vid pingst höll ihop i ständig bön och sa att vi, liksom apostlarna för tvåtusen år sedan, ska ge vårt vittnesbörd – vi kan inte vänta på att andra ska göra det utan nu är det vår tur.

För vidare tron

Hur ska man då börja att vandra tillsammans frågade sig påven och betonade vikten av att föra vidare tron man har fått i familjen, den som går obemärkt förbi men som bit för bit skapar Guds rike. Den onde vill att vi ska leva avskilda från varandra och från oss själva, men våra rötter håller oss samman och glädje kommer av att göra andra glada.

“Utan kärlek och utan Gud kan ingen människa leva på jorden!”

Påven citerade här en historia från denna trakt i Rumänien. Munken Galaction Ilie vid Sihăstria kloster frågande en helig eremit när världens slut kommer och fick svaret: ”När det inte finns stigar mellan grannarna … Utan kärlek och utan Gud kan ingen människa leva på jorden!”

Herren ger oss alla kallelsen att säga ’ja’ till ett kärleksprojekt, sa påven - en kallelse som för oss ut på vandring och öppna vägar. Det handlar om att låta tron växa och känna oss som söner och döttrar, bröder och systrar.

Guds moders trädgård

Påven sa avslutningsvis att Rumänien kallas Guds moders trädgård och att han vid detta marianska möte förstår det och underströk att hon är den ömma och konkreta modern som tar hand om oss.

“Ni är en levande och blomstrande och hoppfull gemenskap som vi kan skänka modern. Vi viger de ungas, familjernas och kyrkans framtid till henne.”

Marianskt möte med unga

 

01 juni 2019, 17:00