Sök

Påven tog emot deltagarna i Mötet för kaplaner och volontärer vid havets apostolat, Stella Maris Påven tog emot deltagarna i Mötet för kaplaner och volontärer vid havets apostolat, Stella Maris 

Påven ger kaplaner vid Stella Maris samma licens som Barmhärtighetmissionärer

Påven Franciskus tog emot de omkring 100 deltagarna i Mötet för kaplaner och volontärer vid havets apostolat, Stella Maris, som har hållits i Rom de senaste dagarna. I sitt tal till dem bad han dem att engagera sig i kampen mot utnyttjande av arbetskraft, något som är vanligt inom havs- och fiskenäringen. Påven uppmärksammade särskilt kaplanerna och bad dem att vara barmhärtiga och gav dem samma licens som han har gett Barmhärtighetsmissionärerna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven talade om hur sjöfolk och fiskare är ofta utsatta för orättvisor och hamnar ofta i händerna på människohandlare, pirater och terrorister och bad kaplanerna och volontärerna vid Stella Maris att hjälpa dem att återfå hoppet om en bättre framtid.

Rätt att ge absolution

Han underströk vikten av att kaplanerna är barmhärtiga och beviljade dem som verkar inom havets apostolat samma licens som Barmhärtighetsmissionärer. Dessa Barmhärtighetens jubelårs präster kan predika, bikta och ge absolution med samma myndighet som Heliga Stolen.

“Då de är långa tider långt hemifrån kan kanske kan en dialog med en kaplan öppna hoppets horisonter för dem”

Påven förklarade att han ger denna licens just därför att många sjömän kommer till präster eller kaplaner med samvetsproblem som ofta ger dem stort lidande och som de aldrig lyckats bli av med. Då de är långa tider långt hemifrån kan kanske kan en dialog med en kaplan öppna hoppets horisonter för dem. Påven bad uttryckligen prästerna att vara mycket barmhärtiga.
 

27 juni 2019, 13:25