Sök

Påven möter medlemmarna i ROACO Påven möter medlemmarna i ROACO 

Påven Franciskus vill resa till Irak 2020

När påven Franciskus tog emot deltagarna i ROACO:s 92:e plenarsammanträde, uttryckte han sin önskan att resa till Irak år 2020. Roaco samlar biståndsorganisationer som ger hjälp till de orientaliska katolska kyrkorna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus sa på måndagen att tänker ständigt på Irak, dit han önskar resa det kommande året.

Hopp om fred

När han läste upp de länder som faller inom organisationens räckvidd och där de troende fortsätter att lida, bland andra Syrien, Ukraina och det Heliga Landet – fokuserade påven på Irak.

Han sa att han hoppas att landet kan bygga en fredlig framtid som grundar sig på en gemensam strävan efter det gemensamma goda i alla samhällets element, däribland de religiösa, utan att falla tillbaka i fientligheter som grundar sig i regionala konflikter.

Kristen minoritet

Iraks lilla kristna befolkning på några hundratusen troende led av förföljelse och våld, när den så kallade islamiska staten tog kontroll över stora territorier, men har fått sin frihet tillbaka sedan jihadisterna drevs ut. Landet är ett hem för många av den katolska och ortodoxa kyrkans olika östliga riter. En påvlig apostolisk resa till nationen skulle vara den första till nationen.

Påven Franciskus tackade medlemmarna i ROACO-utskottet, som finansierar biståndsorganisationer från olika länder runt om i världen för att ge hjälp till prästerskapet och till de troende i de orientaliska kyrkorna. ROACO, sa han, besvarar vädjan från alla de som under dessa år har blivit rånade på sitt hopp.

Irak, Syrien, Ukraina, Heliga landet

Påven såg över situationen i några av de länder och regioner som ROACO når, och uttryckte sin sorg över den dramatiska situationen i Syrien och de mörka moln som verkar samlas över vissa fortfarande instabila områden, där risken för en större humanitär kris är fortsatt hög.

Jag glömmer inte heller Ukraina, i hoppet om att dess folk ska uppnå fred.

Därefter uttryckte han sitt hopp om ett initiativ i Heliga Landet: De kristna kommuniteterna i status quo arbetar sida vid sida i ett samarbete mellan lokala och internationella aktörer.

Migranter och flyktingar

Påven Francis lyfte även flyktingfrågan: Vi hör bönen från personerna på flykt, i trånga båtar på jakt efter hopp, utan att veta vilka hamnar som välkomnar dem. Europa öppnar dock sina hamnar för fartyg som kommer lastade med sofistikerade och kostsamma vapen, som kan producera en förstörelse som inte ens besparar barn.

Hopp och tröst

Påven underströk det eko av hopp och tröst som de olika organisationerna, som ROACO representerar, har gjort möjligt i sin outtröttliga välgörenhet.

Han sa att om man ger de unga generationerna hopp hjälper vi dem att växa i mänsklighet, befriade från olika former av ideologisk kolonisering och med öppna hjärtan och sinnen. Han noterade att unga i Etiopien och Eritrea har lämnat sina vapen i önskan att leva tillsammans i harmoni.

Påven avslutade med att be de närvarande att hjälpa honom sprida budskapet om broderskap som finns nedtecknat i Abu Dhabi-dokumentet och fortsätta skydda de sammanhang som lever enligt budskapet sen många år.

11 juni 2019, 09:04