Sök

Påven under Kristi Lekamensprocessionen i Casal Bertone Påven under Kristi Lekamensprocessionen i Casal Bertone  

Påven: Eukaristin motgift mot likgiltighet, arrogans och glupskhet

På Corpus Domini-högtiden firade påven Franciskus mässan utomhus framför kyrkan Santa Maria Consolatrice i Casal Bertone. Eukaristin förmedlar Guds mentalitet, och är ett motgift mot bitterhet, arrogans och likgiltighet, sa påven och efter den långa Kristi Lekamensprocessionen längst gatorna i kvarteret, gav han de samlade sin välsignelse.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten 

För andra året i rad valde påven Franciskus att fira Corpus Domini i Roms periferi. Förra året var han i församlingen Santa Monica i Ostia, och i år begav han sig till kyrkan Santa Maria Consolatrice, i Casal Bertone i Roms östra förort. Påven är den fjärde påven under 75 år, att besöka denna plats, kopplad till bombardemangen under andra världskriget. 

Lär dig att välsigna

En skola i välsignelse, ett redskap för att förstå Guds mentalitet. På så sätt definierade påven Kristi kropp, "det bröd som innesluter hela kyrkan". 

Men för påven är eukaristin också en motgift mot ondska, förakt, arrogans, likgiltighet – och mot varje "Ledsen, men det berör inte mig”, "Jag har inte tid, det är inte min verksamhet".

I sin predikan fokuserade han på två verb som dagens liturgi erbjuder: att säga och att ge. Melkisedek välsignar Abraham, och så alla folk. , Jesus välsignar brödet, innan han omvandlar det så att det räcker till folkmassan. 

Vi blir också välsignade på vår dopdag och i slutet av varje mässa och varje gång vi tar emot goda ord. För att välsigna är att förvandla ordet till en gåva, underströk påven: "Det räcker inte att säga vackra ord, de måste sägas väl, med kärlek.”

Låt oss inte smittas av arrogans

Påven riktade sig till präster och uppmanade dem att alltid välsigna folket som Gud har anförtrott dem. 

Det är när vi har blivit välsignade som vi kan välsigna andra, med samma kärlekens salva. Det är sorgsamt att se att se hur lätt man förbannar idag, hur man föraktar och förolämpar. Ofta tycks det vara de som ropar högst och som är mer arga, som vinner medhåll. Låt oss smittas av arrogans, låt oss inte invaderas av bitterheten, vi som äter brödet som bär all sötma i sig.

Guds folk älskar lovsång, de livnär sig inte på att klaga - de är skapta för att välsigna, inte för klaga. Vi måste vända på trenden. Vi måste lära oss att välsigna det via har, istället för att förbanna vårt förflutna. Vi måste ge goda ord, för ur goda ord föds godhet. 

Evangeliets ekonomi: att ge det lilla

Efter att säga, följer att ge, fortsatte påven. Jesus multiplicerar brödet för att ge föda till folkmassorna. Jesu mirakel gäller inte bara konsumtion, utan att dela med sig. Det är inte magi, utan tillit till Guds försyn. 

I världen försöker vi alltid öka vinsten, öka omsättningen ... Men vad är syftet? At ge det eller att ha det? Att dela med sig eller ackumulera? "Evangeliets" ekonomi "är att multiplicera genom att dela, vårda, fördela, inte att uppfylla några fås grymhet, utan att ge världen liv. Att ”ge” är Jesu verb, inte att ”ha”. 

Eukaristin ett motgift mot likgiltighet

Därför uppmanar Jesus lärjungarna att ge folket något att äta. Den kristna logiken är att ge, vare sig vi har lite eller mycket. 

Herren gör storverk med det lilla vi har, som med de fem bröden. Han utför inte mirakel med spektakulära handlingar, utan med ödmjuka saker, han bryter med händerna, delar med sig, ger och fördelar. Guds präglas av ödmjukhet och kärlek. Kärlek omvandlar små saker till stora saker. Eukaristin lär oss detta: Gud finns i en bit bröd. Enkelt och essentiellt, ett brutet bröd som delas ut. I Eukaristin mottar vi Guds mentalitet. Och det leder oss till att ge oss själva till andra. Ett motgift till likgiltigheten. 

 

24 juni 2019, 17:59