Sök

Allmänna audiensen 26 juni 2019 Allmänna audiensen 26 juni 2019  

Påven: Den första kristna församlingens livsstil är en förebild

Påven Franciskus höll sin fjärde trosundervisning om Apostlagärningarna under onsdagens allmänna audiens och talade om de första kristnas församlingsliv i kärlek till Gud och bröderna och systrarna.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Under sin katekes utgick påven från texten: «Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna […] De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov» (Apo 2:42, 44-45) och sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!

I vår katekes om Apostlagärningarna, vänder vi oss nu till den första kristna församlingens livsstil. Lukas presenterar Jerusalems kyrka, som samlades som svar på apostlarnas bön, som en livsstil för alla kristna kommuniteter. Som bröder och systrar i Kristus hängav de första troende sig till ”apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna” (Acts 2:42). Lukas porträtterar en kommunitet som är enad i bön, broderskap, kärlek och omsorg för dem i behov. I varje tid är kyrkan kallad att vara surdeg för en försonad mänsklighet och förebåda en värld av äkta rättvisa och fred. På det sättet kan hon, kyrkan leva ett autentiskt liturgiskt liv och uppleva Uppståndne Herrens närvaro i bön och eukaristin, för att på det sättet föra ut den frälsande kärleken i världen. Må våra församlingar alltmer bli, som den tidiga kyrkan som samlades runt apostlarna, platser för djup bön, möte med Herren och gemenskap mellan våra bröder och systrar - öppna dörrar för kommunion med helgonen och det himmelska Jerusalem.
 

26 juni 2019, 11:35