Sök

Påvens presskonferens på flyget från Skopje till Rom Påvens presskonferens på flyget från Skopje till Rom 

Påvens starkaste intryck under den apostoliska resan: Mildheten hos moder Teresas systrar

Påven Franciskus har avslutat sin apostoliska resa i Bulgarien och Nordmakedonien och under sin hemresa till Rom på tisdagskvällen hölls sedvanligt en presskonferens. Han berättade att han var rörd över att moder Teresas systrar tar hand om de fattiga somom de vore Jesus. Påven sa också att hans möte med patriarken Neofit var uppbyggande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under flygresan tillbaka från Nordmakedonien till Rom höll påven Franciskus en presskonferens där han berättade om sina dagar i Bulgarien och Nordmakedonien.

Patriark Neofit en Gudsman

Påven sa att han i både Bulgarien och Nordmakedonien märkte att det råder en god kontakt mellan de olika trosinriktningarna. Han berättade att hans möte med patriarken Neofit var mycket uppbyggande och kallade honom en Gudsman. I Makedonien greps han av presidentens ord: ”Här råder inte tolerans mellan religioner, utan respekt”. Påven sa att det saknas just respekt i dagens värld, respekt för mänskliga, barns och gamlas rättigheter.

Herren ger påven styrkan

På en journalists fråga om hur han orkar med en fullspäckad resa som denna, sa han att han tror att Herren ger honom styrkan. Han ber till Herren om att vara trogen och tjäna honom och att dessa resor inte blir till turistresor och resten kommer av sig själv, berättade han men erkände att tröttheten kommer efter resorna. 

“Påven sa att han inte är rädd för sanningen utan endast för Guds dom”

Med tanke på en helgonförklaringsprocess vad gäller kroatiske salige kardinal Stepinac tog en journalist upp frågan om ortodoxernas ovilja att denna genomförs. Påven svarade att relationerna mellan romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa i allmänhet är bra och att de utmärks av god vilja. Han berättade att han i patriarkerna som han har mött, som Neofit, Elia II och Kirill, ser Gudsmän: “Du kan säga: denna bär på dessa brister eller är alltför politisk - vi har alla brister, även jag har det - men alla är Gudsmän”. Påven sa att han inte vet om han kan laga schismerna, men att de alla är bröder som inte kan vörda Treenigheten utan att hålla varandras händer. Vad gäller just helgonförklaringsprocessen för salige Stepinac sa påven att den pågår och att han har bett den serbiske patriarken Ireneo om hjälp vad gäller vissa frågor och har fått det. Man studerar nu frågan. Påven sa att han inte är rädd för sanningen utan endast för Guds dom.

Inga beslut tagna om kvinnligt diakonat 

Med tanke på att påven under sin resa i Bulgarien besökte en ortodox kommunitet som har odlat traditionen med kvinnliga diakoner undrade en journalist om han har tagit några beslut vad gäller just kvinnligt diakonat. Påven svarade att en kommission har behandlat detta under ett par år, men att man inte har kommit överens och att arbetet därför har stannat upp. Studierna kring detta går vidare.

Moder Teresas milda systrar

Påven sammanfattade det som har rört honom mest under denna apostoliska resa. Först och främst mötet med heliga moder Teresas systrar och fattiga vid helgonets minnesplats. Han sa att systrarna tog hand om de fattiga med stor mildhet. Nuförtiden är vi vana vid att förolämpa varandra, sa påven, men ser att moder Teresas systrar med en moderskärlek tar hand om de fattiga som om de vore Jesus.

Första kommunionen med de 245 barnen

Han berättade sedan att han blev han mycket rörd vid första kommunionen för de 245 barnen, som han kallar kyrkan i Bulgariens framtid, just för att han blev påmind om sin egen första kommunion 8 oktober 1944.

 

 

08 maj 2019, 11:32