Sök

Påven under Regina Coeli Påven under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli ”Det nya i budet är Jesu kärlek, inte vår”

På söndagen talade påven om vad vi behöver för att kunna älska våra fiender, och förlåta dem, när han vid tolvslaget bad Regina Coeli på Petersplatsen tillsammans med de troende. Att älska med Jesu uppoffrande kärlek och inte med vår begränsade - "så som jag har älskat er".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Den femte söndagen i påsktidens läsning ur Johannesevangeliet berättar om Jesu sista ord till lärjungarna före hans lidande och död. Efter att ha tvättat fötterna på de tolv, säger Han till dem: " Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." (Joh 13:34).

Ett nytt bud?

Påven Franciskus frågade: ”Men på vilket sätt menar Jesus att detta bud är "nytt"? Vi vet att Gud redan i det Gamla Testamentet hade befallt sitt folk att älska sin nästa som sig själv (se 3 Mos 19,18). Och Jesus hade tidigare svarat dem som frågade honom vilket av lagens bud var störst, att det största och första budet är att "älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och älska din nästa som dig själv". (se Matt 22, 38-39).

Så som jag har älskat er

Så vilken är nyheten i budet som Jesus anförtror sina lärjungar? Varför kallar Han det för ett "nytt bud"? Det gamla budet om kärlek har blivit nytt eftersom Jesus gör ett tillägg: "så som jag har älskat er" - "älska varandra så som jag har älskat er". Nyheten är Jesu Kristi kärlek, den kärlek som fick honom att offra sitt liv. Det nya är Guds universella kärlek, villkorslös och utan gränser, som når sin kulmen på korset. Kärleken nådde sin fullhet när Han böjde sig som djupas och överlämnade sig i Faderns händer. Då visade och gav Guds Son världen sin fullkomliga kärlek. När de tänkte tillbaka på Kristi lidande och död, förstod lärjungarna innebörden av dessa ord: "Så som jag har älskat er, så ska även ni älska varandra".

Älska med hans kärlek, inte vår

Jesus älskade oss först, fortsatte påven. Han älskade oss trots våra brister, våra begränsningar och våra mänskliga svagheter. Det var Han som gjorde att vi blev värda hans kärlek som inte känner några gränser och som aldrig tar slut. Genom att ge oss det nya budet ber Han oss att älska varandra inte bara med vår kärlek, utan med hans kärlek, som den Helige Anden fyller våra hjärtan med, om vi åberopar honom med tro. På detta sätt - och bara på detta sätt - kan vi älska varandra inte bara som vi älskar oss själva, utan som Han älskade oss, vilket är oerhört mycket mer.

Gud älskar oss mer än vi

Gud älskar oss mycket mer än vi älskar oss själva. Med hans kärlek kan vi sprida kärlekens frö som förnyar relationerna mellan människor och öppnar nya horisonter av hopp. Denna kärlek gör oss till nya människor, bröder och systrar i Herren. Kärleken gör oss till Guds nya folk, det vill säga kyrkan, i vilken alla är kallade att älska Kristus och i honom att älska varandra.

Med Jesu kärlek kan vi älska fiender

Kärleken som visar sig i Kristi kors och som Han kallar oss att leva, är den enda kraft som förvandlar vårt hjärta av sten till hjärtan av kött. Jesu kärlek är den enda kraft som kan omvandla vårt hjärta. Denna kärlek gör oss förmögna att älska våra fiender, och förlåta dem som har förolämpat oss, sa påven och uppmanade de samlade till att svara i sitt hjärta på om de älskar sina fiender:

Kan jag älska mina fiender? Vi känner alla människor, jag vet inte om de är fiender, men som vi inte kommer överens med, några som har skadat oss. Kan jag älska dem? De som har kränkt mig? Kan jag förlåta dem? Svara i ert hjärta.

Jesu kärlek skapar vänskap

Avslutningsvis underströk påven hur Jesu kärlek får oss att se den andra som en av Jesu vänner, eller möjliga, framtida vänner. -Det stimulerar oss till dialog och hjälper oss att lyssna och lära känna varandra, sa påven:  

Jesu Kärlek bygger broar. Den är grunden för mänskliga relationer. Den gör det möjligt att övervinna fördomarnas och svagheternas hinder. Må Jungfru Maria hjälpa oss med sin moderliga förbön, att vi välkomnar hennes Son Jesus, hans nya bud, och den Helige Andens kraft att leva det i vardagen. 

20 maj 2019, 16:44