Sök

1559317670893.jpg

Påvens ”Fader Vår” med de ortodoxa

Efter mötet i det ortodoxa patriarkatet i Bukarest fortsatte eftermiddagen i ekumenikens tecken med påven Franciskus besök till den nya ortodoxa katedralen i staden, Folkets Frälsning.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Katedralen invigdes i november 2018, efter 14 års arbete, och är till 70 % finansierad av den rumänska staten. Helt färdigbyggd beräknas dock katedralen vara först år 2024, med omliggande byggnadskomplex. I sitt välkomsttal i katedralen sa patriarken Daniel att katedralens återuppbyggnad är en symbol för alla de förstörda kyrkorna under förföljelsen.

Påven uttryckte sin glädje och tacksamhet att vara där för att tillsammans be Fader Vår, "som bröder som ber tillsammans".

Ingen Fader utan ”vår”

Påven reflekterade över bönen Fader Vår som nyligen har varit centrum för hans trosundervisning under de allmänna audienserna i Rom. Steg för steg gick han igenom bönen. 

Hjälp oss Herre, bad påven, att omvandla ”mitt” till ”vårt”. Hjälp oss att övervinna frestelsen att känna oss som storebröder, som i självcentrering glömmer sin nästa. Vi ber dig om den gemenskap som är i himlen. 

Helga ditt inte vårt namn

”Vi vill helga ditt namn och placera det i centrum för alla våra intressen. Må det vara ditt namn, Herre, och inte vårt som driver oss i vår kärleksfulla tjänst. Hur ofta ber vi dig inte om saker, och glömmer bort att vi först och främst är kallade att lovsjunga ditt namn.”

Ditt rike Herre!

"Hjälp oss Fader, att tro på det vi ber, att ditt rike ska komma, och att avstå från maktens bekväma trygghet, världslighetens bedrägliga förförelser och självtillräcklighetens tomhet.”

Låt oss inte begränsa dig

”Låt oss göra din vilja, inte vår”, fortsatte påven Franciskus. ”Fader vi behöver hjälp att bredda våra horisonter, för att inte begränsa din barmhärtiga vilja till frälsning, som vill omfamna alla.”

Minnets bröd

”Varje dag behöver vi vårt dagliga bröd. Han är livets bröd (se Joh 6: 35,48), som gör att vi känner oss som älskade barn”…

”Vi ber dig om minnets bröd, för att stärka vår kristna identitetens gemensamma rötter, oumbärliga rötter i en tid där mänskligheten och de unga generationerna i synnerhet riskerar att känna sig rotlösa, och oförmögna att bygga en existens.”…

”Påminn oss om att för att leva ska vi inte sparas, utan brytas, eftersom välbefinnande endast uppnås om det omfattar alla.”

Förlåt oss våra skulder

”Fader, varje gång vi ber om att våra skulder ska förlåtas, ge oss då modet att samtidigt med hjärtat förlåta vår nästa… Fader, du som  förlåter våra synder: hjälp oss att lämna det förflutna bakom oss, och att omfamna dagen tillsammans. Hjälp oss att inte ge efter för rädslan."

Frestelsen att isolera oss

"Och när ondskan, sluter vårt hjärtas port, och frestelsen att isolera oss blir starkare, hjälp oss, Fader att i våra bröder och systrar få det stöd vi behöver för att vandra mot Dig och att ha modet att tillsammans säga: "Fader Vår". Amen."

31 maj 2019, 17:47