Sök

Påvens bönintentioner i maj: Kyrkan i Afrika

Under maj månad ber påven Franciskus för att kyrkan i Afrika må vara ett enighetens frö bland människor och ett tecken på hopp för hela kontinenten.

I sin video som presenterar böneintentionerna för maj månad, tackar påven Franciskus ordenssystrarna, prästerna, lekmännen och de många missionärerna för deras arbete att skapa dialog och försoning i det afrikanska samhället. Påven säger:

De etniska och språkliga splittringarna och de mellan olika stammarna i Afrika kan övervinnas genom att främja enighet i mångfalden.

Jag vill tacka de gudsvigda systrarna, prästerna, lekmännen och missionärerna för deras arbete i att skapa dialog och försoning i det afrikanska samhället.

Låt oss denna månad be för kyrkan i Afrika, att den genom medlemmarnas engagemang, må vara ett enighetens frö bland folk och ett tecken på hopp för kontinenten.

02 maj 2019, 16:29