Sök

2019-05-05-viaggio-apostolico-bulgaria-macedo-1557050047313.jpg

Påvens bön efter det ekumeniska mötet

Efter de ekumeniska mötet med den bulgariska ortodoxa patriarken Neofit, i den helig synoden gick påven till patriarkatets närliggande katedral Sankt Alexander Nevsky. Där bad påven, tillsammans med den ortodoxa metropoliten av Väst- och Centraleuropa, Antonius, vid en ikon och ett altare vigt till de två helgonen Kyrillos och Methodius.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

I varje tal i Bulgarien har påven Franciskus nämnt de två slaviska bröderna Kyrillos och Methodius som var bysantinska munkar och missionärer på 800-talet, och som utarbetade det första slaviska skriftspråket. De evangeliserade de slaviska folken och är idag två av Europas skyddshelgon.

Missionens ekumenik

Dessa helgon är vördade både i den ortodoxa och den katolska kyrkan och under det ekumeniska mötet med patriarken Neofit sa påven att deras minne är en levande källa till inspiration och till missionens ekumenik:

”Mission och gemenskap: Två ord i de två helgonens liv som kan belysa vår väg i att växa i broderskap. Missionens ekumenik. Deras modiga apostolat är fortfarande en evangeliseringsmodell för oss alla.”

Även patriarken Neofit talade om enheten i försvaret av de kristna rötterna och i fördömandet av förföljelsen av de kristna.

Katedralen

Sankt Alexander katedralen är en av de största ortodoxa kyrkorna i världen. Den byggdes till minnet av de 200 ryska soldaterna som dog i kriget mot turkarna 1877-78, för att befria det slaviska folket från den ottomanska dominansen. Sankt Alexander Nevsky är en rysk prins som levde på 1200-talet.

06 maj 2019, 09:54