Sök

Påven vid fredsmötet i Sofia: Herre gör mig till ett verktyg för din frid

Påven Franciskus avslutade sitt apostoliska besök i Bulgarien med Fredsmötet i Sofia. Företrädare för olika religioner och kyrkor bad tillsammans med påven och barn sjöng We are the world och bar fram facklor som symboliserade varje religion.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Vid Fredsmötet i Sofia på måndagskvällen med företrädare för ortodoxa, judar, protestanter, armener, muslimer och katoliker i Bulgarien talade påven Franciskus efter att man gemensamt hade bett helige Franciskus bön.

Frid - en gåva och ett ständigt uppdrag

Påven sa att helige Franciskus högt älskade Gud skaparen och hade en djup respekt för skapelsen och varje person han mötte. Han kallades att vara fredens hantverkare, sa påven, som betyder att inte bara be utan även arbeta – en gåva och ett uppdrag att ständigt anstränga sig för. Detta för att skapa en kultur där freden är en grundläggande rättighet och där man värnar om varje persons okränkbara värdighet och som starkt håller undan egoism och likgiltighet.

Kärlekselden som smälter krigets is

Påven vände sig sedan till barnen och sa att facklorna de hade burit fram symboliserar kärlekselden som har tänts i oss, som ska vara barmhärtighetens, kärlekens och fredens fyr i den miljön vi lever. En fyr med vilken vi vill lysa upp hela världen -kärlekselden som vi vill smälta krigets is med.

“Herre gör mig till ett verktyg för din frid”

Fredsmötet hölls på Sofias centrala torg som numera kallas Självständighetstorget och påven talade om hur de denna eftermiddag ville sprida frid över jorden, i varje familj och i var och en med bönen: Herre gör mig till ett verktyg för din frid.

Påven mindes avslutningsvis helige Johannes XXIII som hade en särskild kontakt med Bulgarien först som besökare och sedan som apostolisk delegat: Vi följer hans önskan Pacem in terris, Frid på jorden!
 

07 maj 2019, 08:40