Sök

Påven Franciskus vid allmänna audiensen 22 maj 2019 Påven Franciskus vid allmänna audiensen 22 maj 2019 

Påven vid audiensen: Mod att se Gud som vår far

Under den allmänna onsdagsaudiensen avslutade påven Franciskus sin trosundervisning om bönen Fader vår och utgick från Romarbrevet 18:15: «Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!».

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under den allmänna audiensen 22 maj höll påven den sextonde och sista katekesen om bönen Fader vår. Här följer en sammanfattning av påvens ord:

Kära bröder och systrar!
Idag avslutar vi våra katekeser om Fader vår. Jesus har uppenbarat för oss att kristen bön börjar med modet att kalla Gud för ”fader”. Faktum är att alla de uttryck som vår Herre själv använder i bönen får oss just att tänka på bönen Fader vår. Genom hela Nya testamentet står det dessutom klart, att det grundläggande i varje bön är den Helige Anden, som "andas in i" lärjungars hjärtan. Häri ligger mysteriet i kristen bön: att vi av nåd dras in i den heliga Treenighetens kärleksdialog. På korset ropar Jesus: “Min Gud, min Gud” och vi ser här navet i hans relation till Fadern. Detta återspeglar kärnan i vår egen tilltro och bön. Låt oss efter denna katekes repetera Jesus bön: “Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn” (Matt 11:25).

“Häri ligger mysteriet i kristen bön: att vi av nåd dras in i den heliga Treenighetens kärleksdialog”

22 maj 2019, 11:32