Sök

Påven vid den allmänna audiensen Påven vid den allmänna audiensen 

Allmänna audiensen: Gud ska inte låta er prövas

Den allmänna onsdagsaudiensen sammanfaller i år med helige Josef arbetarens festdag 1 maj och påven Franciskus talade vidare om bönen Fader vår i sin katekesundervisning för de samlade pilgrimerna på Petersplatsen. Han fördjupade sig i bönen: «inled oss icke i frestelse» och utgick från bibeltexten 1 Kor 10:13: «Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga: när han sänder prövningen visar han er också en utväg, så att ni kommer igenom den.»

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven sa sammanfattningsvis:

Kära bröder och systrar!
I vår pågående katekes om Fader vår talar vi nu om den näst sista bönen: «inled oss icke i frestelse». Här går vår dialog med Gud in på kampen mellan vår frihet och den ondes frestelser. Det är inte lätt att helt riktigt översätta den grekiska originaltexten, men vi kan säkert säga att Gud inte vill att frestelser ska stå i vår väg. Både lidande och frestelse är dessutom mystiskt närvarande även i Jesu liv och detta gör honom helt och hållet till vår broder. I öknen och i Getsemane trädgård övervinner Jesus all frestelse att överge Faderns vilja. När vi i vår tur frestas vet vi att vi inte är ensamma, för att Kristus har redan tagit på sig tyngden av vårt kors och kallar oss att bära det med honom och överlåta oss till Faderns trofasta kärlek.
 

01 maj 2019, 09:10