Sök

Påven tog emot den italienska katolska föreningen för sjukvårdare Påven tog emot den italienska katolska föreningen för sjukvårdare 

Påven: Medicinsk praxis måste respektera livet och värdigheten

Påven Franciskus mötte den italienska katolska föreningen för sjukvårdare i samband med dess 40-årsfirande.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tog emot italienska sjukvårdare på audiens i Vatikanen och betonade i sitt tal till dem vikten av ”skydd, respekt och att främja livet”.

Oersättlig tjänst för de allra sårbaraste

Han tackade dem för deras ”oersättliga tjänst” för de allra sårbaraste personerna som sjuka, åldringar och marginaliserade personer.

“All medicinsk praxis eller ingrepp på människan först måste noggrant värderas för att se om det verkligen respekterar livet och mänsklig värdighet”

Påven talade om hur det i takt med att vårdsystemet och behandlingar radikalt har förändrats de senaste tiotal åren genom alltmer avancerad teknologi, uppkommer stora moraliska problem. Han underströk att ”all medicinsk praxis eller ingrepp på människan först måste noggrant värderas för att se om det verkligen respekterar livet och mänsklig värdighet”.

Ta efter Kristus

Påven bad sina gäster att ta efter Kristus som lär oss att varje person ”inte är ett nummer utan en unik person”.

Påven betonade även vikten av att vårdpersonal får tillräcklig hjälp så att de inte blir utbrända då de tar hand om andra.

Han uppmuntrade dem även att återupptäcka och uppskatta andlighet, en ofta bortglömd dimension i varje person och särskilt i sjuka och dem som står dem nära.
 

18 maj 2019, 08:33