Sök

Överlämnade av kreditivbrev Överlämnade av kreditivbrev  

Påven till nya ambassadörer vid Heliga Stolen: Främja broderskap

Nya diplomater vid Heliga Stolen överlämnade kreditivbrev till påven Franciskus på torsdag förmiddag. I sitt tal till dem tog påven med tanke på dagens globala utmaningar upp vikten av att vara uppmärksamma på de allra svagaste och vara enade i främjandet av broderskap.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Nio nya ambassadörer från Thailand, Norge, Nya Zeeland, Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau, Luxemburg, Moçambique och Etiopien överlämnade under torsdagsförmiddagen kreditivbrev till påven.

Verka för broderskap

Påven sa i sitt tal till dem att deras mycket ansvarsfulla mission och plikt är att verka för broderskap.

”Då vi möter globala alltmer komplexa utmaningar är det riktigt att understryka vikten av broderskap och att verka tillsammans för att säkerställa att en jämlik och fredlig samlevnad inte endast är en socio-politisk strategi, utan ett exempel på den solidaritet som går djupare än en ömsesidig lust att uppnå ett gemensamt mål. Ett sådant broderskap kan man också se i den universella viljan till vänskap mellan personer, samhällen och nationer även om man aldrig kan vara försäkrad om det en gång för alla. Bland de största hoten till att leva tillsammans i harmoni är våldet och väpnade konflikter."

Skapa fredsvägar

Men påven la till att fred alltid är möjligt och att det finns positiva tecken.

“Konfliktlösningar och försoning är positiva tecken på att enheten är starkare än uppdelningen och att broderskapet är mer maktfullt än hatet. Det är mycket uppmuntrande att följa internationella samfundets pågående ansträngningar för att bekämpa situationer med väpnade konflikter och skapa fredsvägar och se hur den broderliga dialogen är nödvändig för att upp nå detta viktiga mål.”

“Dialog, förståelse och en toleransens kultur bidrar till att reducera ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga problem som omger den största delen av mänskligheten”

Påven citerade avslutningsvis dokumentet om mänskligt broderskap som underteckandes i Abu Dhabi 4 februari i år och sa att dialog, förståelse och en toleransens kultur bidrar till att reducera ekonomiska, sociala, politiska och miljömässiga problem som omger den största delen av mänskligheten.
 

23 maj 2019, 12:22