Sök

Påven till Nordmakedoniens folk: Värna om möteskulturen

Påvens 29:nde apostoliska resa går 7 maj till Nordmakedonien och inför denna sänder påven ett videobudskap till landets befolkning med hopp om att den värnar om sin mångkulturella historia. Resans motto är "Var inte rädd, du lilla hjord" (Luk 12:32) och påven ber om Skopjefödda heliga moder Teresas förböner.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven har sänt ett videobudskap till Nordmakedonien, som han kommer att besöka på tisdag 7 maj och uttryckte sin glädje för att snart möta dess mångkulturella folk.

Uppmuntrar till en möteskultur

Han säger att heliga Stolen har velat skapa band av vänskap och diplomati med landet sedan dess självständighet. Han framhåller att han kommer att besöka landet för att uppmuntra till en möteskultur i detta mångkulturella land med ett folk av olika religiös och etnisk bakgrund.

Visst, samlevnad är inte alltid lätt, det vet vi. Men det är värt ansträngningen för att de vackraste mosaikerna är de färgrika.

Påven anförtror dessutom sitt besök till heliga Moder Teresas förböner – helgonet som föddes just i Skopje och som i hela världen verkade för de allra fattigastes värdighet.

“Visst, samlevnad är inte alltid lätt, det vet vi. Men det är värt ansträngningen för att de vackraste mosaikerna är de färgrika.”

04 maj 2019, 12:00