Sök

Påven tar emot Kristna skolans bröder med elever Påven tar emot Kristna skolans bröder med elever 

Påven till Kristna skolans bröder: Ge hopp om nytt liv där det råder förvirring

Under torsdagen tog påven Franciskus emot lekmannakongregationen Kristna skolans bröder Fratres Scholarum Christianorum FSC på audiens. Kongregationen firar 300 år sedan dess grundare helige Jean Baptiste de La Salle gick bort.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven tackade ordens generalvikarie Robert Schieler och hela orden för att de generöst tjänar kyrkan genom sin skolverksamhet.

Helige Jean Baptiste de La Salle

Han sa att dess grundare helige Jean Baptiste de La Salles vittnesbörd ger oss ett aktuellt budskap än idag genom sin syn på skolan och pedagogiken. Först och främst visionen att skolgång är en rättighet för alla och sedan att ordensgemenskapen omfattar lekmän, för att helt och hållet gå in i deras tids verklighet och på det sättet bidra till civilsamhällets framsteg.

Korrigerande pedagogik

Påven talade om hur helige de La Salle såg bristerna i skolans struktur och verkade för att undervisning inte begränsas till ett yrke utan en mission och en verksamhet som samtidigt är både kyrklig och social. Helgonet bytte ut latinet mot modersmålet franskan i sin undervisning och öppnade seminarier för landsortslärare, söndagsskolor för vuxna samt pensionat för unga brottslingar och tidigare intagna. Påven sa att helgonet på det sättet inledde en pedagogik för att korrigera som gick mot den tidens bestraffningssystem.

“Inge hopp om nytt liv där det råder förvirring”

Påven bad ordensmedlemmarna att ta efter helgonets apostoliska stil och verka för en “uppståndelsekultur” särskilt där det råder en ”dödskultur” för att inge hopp om nytt liv där det råder förvirring. Han uppmuntrade dem avslutningsvis att förnya sin mission bland de unga generationerna och förkunna hoppets och kärlekens evangelium för alla.

 

16 maj 2019, 11:48