Sök

Italiens biskopskonferens' 73dje generalförsamling Italiens biskopskonferens' 73dje generalförsamling 

Påven till Italiens biskopar: Stå nära prästerna

Synodalitet och kollegialitet, reformen om annullering av äktenskap och relationen mellan biskopar och präster stod i fokus då påven Franciskus talade till Italiens biskopskonferens.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Italiens biskopskonferens håller denna vecka sin 73dje generalförsamling som inleddes med ett tal av påven Franciskus.

Stå nära prästerna

Han sa att mötet är ett tillfälle till pastoral urskiljning av den lokala kyrkans liv och mission. En biskop har som plikt att stå nära prästerna utan diskriminering eller favorisering sa påven och att en riktig herde lever med sin flock och vet hur man lyssnar och är välkomnande utan fördomar: ”Vi får inte falla för frestelsen att endast välkomna de präster som är trevliga eller smickrande” och inte heller bara se till de ivriga ”karriäristerna” utan även de ”blyga, ödmjuka eller problematiska”. Han uppmanade dem att se till att lekmän, präster och biskopar inser att de delar ansvaret för kyrkans liv.

Effektivisera ogilitigförklaringsprocesser

Påven uttryckte sedan sin besvikelse över att många italienska stift ännu inte har genomfört de reformer som han har bett om, vad gäller att göra processer för ogiltigförklaring av äktenskap snabbare, mer pastorala och billigare. ”Jag är ledsen att notera att reformen, efter mer än fyra år, fortfarande är långt från att tillämpas i de flesta italienska stift”. I september 2015 utfärdade påven Franciskus två Motu proprio, Mitis Iudex Dominus Iesus (den milde domaren Herren Jesus) för den latinska riten och Mitis et misericors Iesus (den mjuka och barmhärtiga Jesus) för de katolska kyrkorna i öst, där han reformerade delar i den kanoniska lagen vad gäller ansökning om ogiltigförklaring av äktenskap med syftet att effektivisera processen och hjälpa par som behöver läkning. Påven påminde Italiens biskopar om att en närhet till skadade familjer betyder att domen i möjligaste mån hålls inom stiftskyrkan utan förseningar och onödiga förlängningar. Han påminde dem även om att dessa processer ska vara gratis eller så billiga som möjligt och hänvisade till orden i evangeliet: ”Ge som gåva vad ni har fått som gåva”. Påven bad alltså biskoparna om att i sina stift omedelbart och helt och fullt tillämpa denna reform, som har som mål att visa folket att kyrkan är en moder som ser till sina barns bästa, barnen som i detta fall är sårade av krossad kärlek.

“Påven bad alltså biskoparna om att i sina stift omedelbart och helt och fullt tillämpa denna reform, som har som mål att visa folket att kyrkan är en moder som ser till sina barns bästa, barnen som i detta fall är sårade av krossad kärlek.”


 

22 maj 2019, 10:08