Sök

Påven till FAO: Familjejordbruk, mänsklighetens matjord Påven till FAO: Familjejordbruk, mänsklighetens matjord 

Påven till FAO: Familjejordbruk, mänsklighetens matjord

I ett budskap till FAO, med anledning av öppnandet av FN:s decennium för familjejordbruk, skriver påven Franciskus att familjen med sitt nätverk av personer är som en fin matjord.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Familjen är där man lär sig att leva med andra och i samklang med omvärlden”. Detta skriver påven Franciskus i ett budskap till FAO:s generalsekreterare José Graziano da Silva i samband med öppnandet av FN:s decennium för familjejordbruk (2019-2028). Han skriver att man med detta initiativ vill uppnå Agenda 2030:s 2:a mål “Ingen hunger” och att utrota hunger, uppnå livsmedelssäkerhet, förbättra kosten och främja hållbart jordbruk.

Familjejordbruk - en fin matjord

Påven påminner om att familjen är ett nätverk av relationer, som en fin matjord. Han skriver att man inom familjejordbruk har inställningen att jordbruket ska vara hållbart och att detta har positiva konsekvenser även utanför jordbrukssektorn, för hela mänskligheten och miljöskyddet. Subsidiaritetsprincipen gäller och familjen samarbetar med sina länders myndigheter för en utveckling i jordbruksområden samtidigt som man ser till det allmänna bästa och främst till de mest behövande.

Kvinnor och unga 

Påven betonar att faktumet att även kvinnor och unga är engagerade i familjejordbruk ytterligare bidrar till sitt ländernas utveckling.

Utbildningssystem

Han ber om att man ser över utbildningssystemet så att det bättre svarar på jordbrukssektorns behov och för att integrera unga i arbetsvärlden. ”Utbildningssystement måste gå längre än att enbart överföra kunskap och integrera en ekologisk kultur och överväga en annan vision, tanke, policy, utbildningsprogram, livsstil och andlighet som står emot utvecklingen av teknokratiska mönster".

Påvens uppmaning är att ge folket medel för att utrota hungern och inbjuder till att man enar krafterna för att snabbt arbeta fram ett tillvägagångssätt som utgår från grundläggande mänskliga rättigheter och solidaritet mellan generationerna.

“Subsidiaritetsprincipen gäller och familjen samarbetar med sina länders myndigheter för en utveckling i jordbruksområden samtidigt som man ser till det allmänna bästa och främst till de mest behövande”

 

30 maj 2019, 11:26