Sök

Påvens mässa med Caritas Internationalis 23 maj 2019 Påvens mässa med Caritas Internationalis 23 maj 2019 

Påven till Caritas Internationalis: Personen före program

Påven Franciskus firade mässan i Peterskyrkan med Caritas Internationalis generalförsamling och talade i sin predikan om att kyrkan inte ska vara en egenkär perfekt modell utan är kallad att evangelisera utan kompromisser.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Caritas Internationalis generalförsamling är samlad i Rom och behandlar temat ”En enda mänsklig familj, ett enda gemensamt hem”.

“De kyrkor som endast oroar sig för planer och organisation och att ha allt färdigt och klart är fattiga”

Påven talade om de första kristna och om en kyrka i vandring som bygger på ödmjukheten i att lyssna, gemenskapens karisma och mod att uppoffra sig. En kyrka som inte frestas att vara effektiv. Han sa att de kyrkor som endast oroar sig för planer och organisation och att ha allt färdigt och klart är fattiga.

Förkunna Guds kärlek

Jesus levde inte så utan i vandring utan att vara rädd för livets stötar. Evangeliet är vårt program för livet – i det finns allt och det lär oss att man inte tar itu med frågor med ett färdigt recept. Påven talade vidare om att tron inte är en tabell utan en väg att vandra tillsammans i en anda av tillit. För att vandra tillsammans är det nödvändigt att lätta på tyngder som man bär på och särskilt om de hindrar förkunnandet av Guds kärlek. Påven betonade det vackra i att kunna uppoffra sig.

“Man blir ödmjuk av att följa lyssnandets väg, då man som hejdar sig från att till varje pris söka bekräftelse”.

Kyrkan urskiljs genom personers verklighet och inte framför en dator och genom att ödmjukt se Guds närvaro i andra.

“Den Gode herdens röst som skapar en enda hjord”

Påven sa också att det är den ondes röst som delar upp oss, men den Gode herdens röst som skapar en enda hjord.

Han avslutade med bönen att vi ska befria oss från att låta kyrkan bli en organisation som är effektiv, världslig och faller för frestelsen att upplyfta sig själv och bad om nåden att gå Guds väg genom ödmjukhet, gemenskap och uppoffring.
 

24 maj 2019, 13:32