Sök

Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen Påven Franciskus vid onsdagsaudiensen 

Påven tackar Gud för resan till Bulgarien och Nordmakedonien

Vid onsdagens audiens uttryckte påven Franciskus sin tacksamhet för sin apostoliska resa i Bulgarien och Nordmakedonien. Han betonade att han i Bulgarien vägleddes av helige Johannes XXIII och i Nordmakedonien av heliga moder Teresa.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Här följer en sammanfattning av påvens ord vid ondagens allmänna audiens:

Kära bröder och systrar!

Igår kväll kom jag tillbaka från min apostoliska resa i Bulgarien och Nordmakedonien. Jag vill återigen hjärtligt tacka båda ländernas civila myndigheter och kristna gemenskaper för deras generösa mottagande. I Bulgarien, vägledd av förebilden helige Johannes XXIII, inbjöd jag alla att vandra broderskapets väg. Det var en glädje att möta patriarken Neofit och den bulgariska ortodoxa kyrkans heliga synod. Jag kunde även be en stund vid helige Cyrillus och Methodius tron, två bröder som visste att med sin kunskap kreativt förkunna evangeliet. Även idag behöver vi sådana passionerade missionerande lärjungar. Slutligen bad vi tillsammans med representanter för olika religioner om Guds frids gåva, medan barn bar på brinnande facklor: trons och hoppets symbol. Heliga moder Teresas andliga närvaro följde mig i Nordmakedonien. Vi kan se bilden av Kyrkan i detta land i denna lilla men starka kvinna: en liten gemenskap som blir ett välkomnande hem där många kan få vila. Efter mässan mötte jag präster och gudsvigda och unga från olika kristna gemenskaper och andra religioner och uppmuntrade dem att lyssna till Guds röst. Jag tackar Gud för att ha låtit mig besöka dessa två länder. Låt oss anförtro dess folk åt allsmäktige Guds kärleksfulla försyn.

 

08 maj 2019, 12:50