Sök

Påven under Regina Coeli Påven under Regina Coeli  

Påvens Regina Coeli ”Den Helige Anden hjälper oss minnas Kristi lära”

När påven Franciskus bad Regina Coeli på påsktidens femte söndag, talade han om den Helige Anden, Hjälparen, som ska påminna om läran Jesus anförtrodde apostlarna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Läsningen ur Johannesevangeliet, söndagen före Pingstdagen påminner om Jesu ord till apostlarna under den sita måltiden då han lovar dem att Fadern ska sända en Hjälpare:

”Hjälparen, den Heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.” (Joh 14, 26)

Den Helige Anden, Hjälparen

När korsets ögonblick närmade sig, försäkrade Jesus apostlarna om att de inte kommer att förbli ensamma”, sa påven Franciskus. ”Den Helige Anden, Hjälparen, kommer att stödja dem i uppdraget att sprida evangeliet i hela världen.”

Påven förklarade att paráklētos, den ursprungliga grekiska termen, betyder den som står bredvid och stödjer och tröstar. Jesus återvänder till Fadern, men fortsätter att lära och animera sina lärjungar genom den Heliga Andes handling.

Den Helige Andens uppdrag

Vilket är den Helige Andes uppdrag som Jesus lovar dem? Påven Franciskus understryker hur Jesus själv säger det: ”han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”

Under sitt jordiska liv har Jesus redan överfört allt han ville  anförtro apostlarna: han fullbordade den gudomliga uppenbarelsen, det vill säga, allt som Fadern ville förmedla till mänskligheten med Sonens inkarnation.

”Den Heliga Andes uppgift är att se till att människor kommer ihåg, det vill säga att de helt förstår och konkret handlar efter Jesu lära.”

Det här är också kyrkans uppdrag, som förverkligar sig genom en livsstil som kännetecknas av: Tro på Herren och överensstämmelse med hans Ord; foglighet för den Helige Anden, som ständigt gör den uppståndne Herren levande och närvarande; att man tar emot Guds frid och vittnar om den i ett öppet möte med andra.

Kyrkan kan inte vara statisk

För att uppnå allt detta, kan kyrkan inte vara statisk. Varje döpt måste aktivt delta i kyrkans liv, stödd av den Helige Andens ljus och styrka som gör allt nytt. Det handlar om att befrias från de världsliga banden: våra åsikter, strategier och mål, som ofta belastar trons resa och hindrar att vi hör Herrens ord. Guds Ande som leder oss och kyrkan, så att hennes autentiska ansikte kan lysa, vackert och ljust, som Kristus vill.

27 maj 2019, 18:09