Sök

Påven talar i Påvliga Vetenskapsakademin Påven talar i Påvliga Vetenskapsakademin  

Påven om klimatet: Dags att regeringarna tar ansvar

Påven Franciskus mötte på måndagen finansministrar från hela världen som var inbjudna till den Påvliga Vetenskapsakademin för att tala om hållbar utveckling. I sitt tal underströk påven "ansvaret att arbeta för att uppnå de mål som regeringarna har antagit" för att bekämpa klimatförändringarna.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Mötet i den Påvliga Vetenskapsakademin samlade finansministrar från olika länder för att reflektera över temat "Klimatförändring och ny forskning inom vetenskap, teknik och politik".

Vinst värderas högre än personer

Påven Franciskus beklagade att: "Vi lever i en tid då vinst och förlust verkar värderas högre än liv och död. En tid då ett företags förmögenhet har företräde framför den mänskliga familjens oändliga värde".

Tvärtom, menade påven, att "dagens globala ömsesidiga beroende förpliktigar oss att tänka med en gemensam plan för världen", och han uppmanade finansministrarna att ”arbeta för att uppnå de mål som regeringarna enades om i FN:s mål om hållbar utveckling och Paris Klimatavtalet COP21".

"Inte goda tecken"

Påven Franciskus gjorde en skarp varning om det aktuella läget. "Idag ser vi inte goda tecken”, sa han, och pekade på minskade investeringar i ren energi och en ökning av koldioxid i atmosfären. Med hänvisning till ledande klimatologer och experter sa påven: "Deras budskap är tydligt och insisterande. Vi måste agera beslutsamt för att stoppa alla utsläpp av växthusgaser inom mitten av århundradet och mer än så".

Påven Franciskus uppmanade finansministrarna till att göra specifika åtaganden:

-Att värdera det viktiga och inte det överflödiga;

- Att rätta våra nationella och handelsräkenskaper efter behoven att stoppa aktiviteter som förstör planeten;

- Att globalt stoppa beroendet av fossila bränslen;

- Att öppna ett nytt kapitel om ren och säker energi, som till exempel användningen av förnybara resurser som vind, sol och vatten;

 - Framför allt att agera försiktigt och ansvarsfullt i våra ekonomier för att faktiskt möta mänskliga behov, främja mänsklig värdighet, hjälpa de fattiga och befrias från avgudadyrkandet av pengar som skapar så mycket lidande.

Väntar på avgörande åtgärder

"Före allt annat måste vi erkänna livets värde, mänsklig värdighet och överlevnad". Han sa att det är hans "bön att ni som förvaltare av världens finanser kan komma överens om en gemensam plan som överensstämmer med klimatvetenskapen, det senaste inom ren energiteknik och framför allt den mänskliga värdighetens etik".

Påven Franciskus avslutade med at rikta sig direkt till finansministrarna, "Vi väntar på era avgörande åtgärder för hela mänsklighetens skull."

Läs hela påvens tal här

28 maj 2019, 13:44