Sök

Påven välsignar altare Påven välsignar altare 

Påven: Liturgin är källan och höjdpunkten i kyrkans liv

Inför öppnandet av det 17nde Liturgiska internationella konventet i Bose kloster i Italien sände påven Franciskus ett budskap om liturgins centrala plats i kyrkans liv.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Liturgiska internationella konventet organiseras av Bose kloster tillsammans med Italiens nationella kontor för kyrkliga kulturarv och Italiens biskopskonferens avdelning för kyrkobyggnader i samarbete med Italiens nationella råd för arkitekter och dess tema är ”Altaret, nya värv, ny problematik”.

Förståelse för liturgin

Statssekreterare Pietro Parolin har sänt påvens budskap till grundaren av Bose pater Enzo Bianchi, som läste upp det vid invigningen av konventet.

“Ur symposiets reflektioner föds alltmer en förståelse för liturgin som källa och höjdpunkt i ett kyrkligt och personligt liv fyllt av broderskap, för att det ständigt formas av evangeliets skola”.

Korsets altare

Under sin katekesundervisning om mässan vid den allmänna audiensen 28 februari 2018 underströk påven att korset var det första kristna altaret: När vi närmar oss altaret för att fira mässan minns vi korsets altare, där det första offret utgavs. Kärnan i mässan är altaret och altaret är Kristus. Man måste alltid betrakta altaret, som är mässans centralpunkt.

“Kärnan i mässan är altaret och altaret är Kristus. Man måste alltid betrakta altaret, som är mässans centralpunkt”

Liturgiska internationella konventet hålls årligen för forskare och experter från olika länder om teman kring liturgi, arkitektur och konst. Vid mötet år 2003 talade man om altaret och så alltså även i år. Målet är att presentera de nyaste historiografiska värv och bemöta ny problematik som uppkommer.

 

 

30 maj 2019, 12:57