Sök

Patriarken av Bulgarien Neofit Patriarken av Bulgarien Neofit 

Påven kommer att möta patriarken Neofit i Bulgarien

Om några dagar kommer påven Franciskus besöka Bulgarien och 5 maj besöker han patriarken av den bulgarisk-ortodoxa kyrkan och den heliga synoden.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

”Föredömena helgonen Cyrillus och Methodius är framför allt symbolen för kristen enhet i den enda Kristi Kyrka”. Uppdelning skadar ”den heligaste grunden till att predika evangeliet för varje individ”. Detta är en av de centrala delarna i helige Johannes Paulus II:s tal 24 maj 2002 i Sofia, vid sitt möte med patriarken Maxim och medlemmar i den heliga synoden.

“Om några dagar kommer även påven Franciskus att besöka Bulgarien för att betona den gemensamma missionen att vittna om Kristi ljus i världen”

Om några dagar kommer även påven Franciskus att besöka Bulgarien för att betona den gemensamma missionen att vittna om Kristi ljus i världen. Professor i liturgi vid universitetet i Sofia Ivan Stoyanov Ivanov, ortodox diakon, säger till Vatican News att påven Franciskus är känd som ”folkets påven” som har format ”sitt läroämbete i helige Franciskus av Assisis avbild och verk, för fred, ödmjukhet och lydnad inför Gud”.

I helgonen Cyrillus och Methodius’ fotspår

Även diakonen talar om “helgonen Cyrillus och Methodius’ frälsningsverk” som har öppnat en ”väg till ömsesidigt erkännande mellan kristna”. Han preciserar att det särskilt efter Johannes Paulus II:s apostoliska resa har grundats flera “organisationer och föreningar i Bulgarien och Italien” som har projekt inom “sociala och utbildande områden”.
 

02 maj 2019, 12:37