Sök

Flyktingbarn Flyktingbarn 

Påven: Intressera sig för migranter är att intressera sig för oss alla

”Det handlar inte bara om migranter” är titeln på påven Franciskus budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar 2019 och som firas 29 september. Katolska kyrkan har firat denna världsdag sedan 1914. Påven skriver: Migranterna hjälper oss att läsa tidens tecken. Genom dem kallar Herren oss till omvändelse och till att befria oss från likgiltigheten och slit och släng-kulturen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Mänsklighetens sår, orättvisa och diskriminering, förståelse för rädslan för olikhet men framför allt inbjudan att inte falla för världsandans logik “som berättigar maktmissbruk mot andra för personlig eller en grupperings vinning”. Påven Franciskus behandlar detta i sitt budskap till Världsdagen för migranter och flyktingar 2019 med temat ”Det handlar inte bara om migranter”. Påven påminner om att ”den kristnas sanna motto är: först de sista”.

Globalisering av likgiltighet

Påven reflekterar över globaliseringen av likgiltigheten och påminner om de fattigaste och minst gynnade. ”Då vi intresserar oss för dem intresserar vi även för oss och alla. Genom att lyssna på dem ger vi även röst till den sida av oss som vi kanske håller gömd för att den inte uppskattas i dag.”

Elakhet att underblåsa rädsla

Påven kallade det elakhet att underblåsa rädsla för de okända, marginaliserade och utlänningar och som även omedvetet leder till rasism. Han sa att man kan vara osäker inför ett möte med dessa men att man behöver information för att skapa tolerans.

“Medlidande betyder att ge plats för ömheten, som dagens samhälle många gånger ber oss att undertrycka. Öppna sig för andra utarmar inte, utan berikar för att det hjälper till att vara mer mänskliga”

Påven skriver i budskapet att det inte bara handlar om migranter utan om en kristen kärlekshandling och att låta oss röras av den som knackar på vår dörr.

“Medlidande betyder att ge plats för ömheten, som dagens samhälle många gånger ber oss att undertrycka. Öppna sig för andra utarmar inte, utan berikar för att det hjälper till att vara mer mänskliga.”

Först de sista!

Påven skriver sedan om vapenhandeln i världen och som i längden skapar flyktingströmmar från konfliktzoner. De som betalar priset för denna handel är just de minsta, mest sårbara och fattigaste.

Påven påminner om den kristnas sanna motto: “Först de sista!” och om vikten av att stå emot en individualistisk anda.

Kärnan i Jesu mission är att alla ska få ta emot gåvan av ett fullkomligt liv, skriver påven. ”I varje politisk aktivitet, i varje program och pastoral aktion, måste vi alltid sätt personen i centrum i alla dimensioner och även den andliga. Detta gäller alla personers grundläggande rätt till jämlikhet.”

Ta emot, skydda, främja och integrera 

Påven betonar som många gånger tidigare vikten av att ta emot, skydda, främja och integrera flyktingar och migranter. Han skriver om att dessa ofta är oskyldiga offer för en teknologisk utveckling och konsumism.

Det gäller att omvända sig och befria sig från slit och släng-kulturen, skriver påven och avslutningsvis att ”Migranterna, och särskilt de svagaste, hjälper oss att läsa tidens tecken. Genom dem kallar Herren oss att omvändas och befria oss från uteslutning, likgiltighet och slit och släng-kulturen.”
 

29 maj 2019, 09:59