Sök

Påven under Angelus Påven under Angelus 

Påven inleder en ny katekes om Apostlagärningarna

Under onsdagens allmänna audiens inledde påven Franciskus en ny serie om Apostlagärningarna som hans trosundervisningar ska fokusera på under de kommande onsdagsaudienserna.

Påvens katekes sammanfattades följande till de engelsktalande pilgrimerna:

Kära bröder och systrar: Idag börjar vi en ny katekes om Apostlagärningarna, som handlar om hur det goda budskapet, evangeliet, spreds. Apostlagärningarna visar oss det underbara bandet mellan förkunnelsen av evangeliet och den Helige Anden som ger trosvittnena sin kraft.

När den Helige Anden är närvarande i mänskliga ord, blir de i sin tur dynamiska. De kan då sätta hjärtan i brand och övervinna splittringar. Den Helige Andens gåva är dessutom fritt given; den kan inte meriteras eller förtjänas. Den uppståndne Jesus uppmanar oss att vänta på att Faderns löfte ska uppfyllas: "Ni skall bli döpta med Helig Ande” (Apg 1: 5).

Medan apostlarna väntade på denna gåva, bad de tillsammans med Maria, tillsammans som medlemmar av Herrens familj. Låt även oss be Herren om tålamodet att vänta på honom, med uppmärksamhet, och i bön till den Helige Ande, och samtidigt värna om vår gemenskap i kyrkan.

29 maj 2019, 13:03