Sök

2019-05-05-viaggio-apostolico-bulgaria-macedo-1557041359836.JPG

Påven i Bulgarien: Stöd de unga så att de inte tvingas emigrera

På söndagen inleddes påven Franciskus 29:e apostoliska resa till Bulgarien och Nordmakedonien. Resans går under temat ”Pacem in terris”, och den lilla katolska gemenskapen i Bulgarien har förberett sig med entusiasm för att omfamna Petri efterträdare.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus fick ett varm välkomnande och inledde sin första dag i Bulgarien med att tala till de civila myndigheterna, vilket alltid är den första etappen på protokollet. 

"Bulgarien är en mötesplats mellan flera kulturer och civilisationer, en bro mellan östra och södra Europa, en öppen dörr till orienten. Ett land där gamla kristna rötter är starkt rotade. Här ses mångfalden i de specifika särdrag som ett tillfälle, en rikedom och inte som en orsak till konflikt ". Med dessa ord riktade sig påven till presidenten, landets civilsamhälle och Bulgariens diplomatiska kår i det första talet under hans resa.

Europas demografiska vinter

Trettio år efter kommunismens slut inledde påven Franciskus med att göra en översikt över situationen i landet. Å ena sidan emigration – arbetslösheten har under de senaste årtiondena lett till att mer än två miljoner bulgarer har migrerat. Å andra sidan minskningen av födslar på grund av den "demografiska vintern" som har fallit som en frostgardin över Europa, till en följd av en minskad framtidstro?

Mottagande av invandrare och stöd till ungdomar

Påven talade om man i Bulgarien å ena sidan måste bemöta de många som försöker komma över gränsen, för att undkomma krig och konflikter och fattigdom, och som försöker nå de rikare områdena av den europeiska kontinenten. Å andra sidan landets ungdomar som lämnar för att söka jobb utomlands.

Påven riktade sin vädjan till Bulgariens president Rumen Radev, att välkomna flyktingar och stödja den unga befolkningen:

Jag vet hur landets styrande i åratal har strävat efter att skapa förutsättningar så att särskilt de unga, inte tvingas emigrera. Jag vill uppmuntra er att fortsätta på denna väg, och göra allt för att främja gynnsamma förhållanden så att unga vågar investera i sin energi och planera sin personliga och familjens framtid i sitt hemland, där de finner villkor för ett värdigt liv. Vad gäller flyktingarna ber jag er att inte stänger era ögon, inte stänga ert hjärta och inte stänga era händer för dem som knackar på er dörr.

Påvens välsignelse

Påven avslutade sitt tal med att be Gud välsigna Bulgarien, och göra landet fruktbar av de många generationernas ödmjuka arbete, öppet för kulturella och kommersiella utbyten, integrerade i Europeiska unionen och med solida band med Ryssland och Turkiet, som erbjuder sitt folk en hoppfull framtid.

05 maj 2019, 17:13