Sök

Påvens inför statyn av Moder Teresa framför minneshuset Påvens inför statyn av Moder Teresa framför minneshuset 

Påvens bön i minneshuset ”Ge oss nåden att vittna som moder Teresa”

Påvens andra etapp i Nordmakedonien var ett besök i ett hus bygg till minne av moder Teresa, byggt på den plats där kyrkan Jesu Heliga Hjärta tidigare låg, och som var den kyrkan moder Teresa döptes i. Här välkomnades påven av några av moder Teresa Barmhärtighetsmissionärer.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kyrkan förstördes i en jordbävning 1963, men på platsen har man år 2008 byggt ett minneshus över moder Teresa, med ett museum och ett kapell med några reliker.

Bön till Moder Teresa

I påvens besök här deltog religiösa ledare och fattiga. Efter att ha visats runt av moder Teresas systrar, välsignade påven den första dtenen till ett nytt sanktuarium vigt till moder Teresa, som ska byggas. Sedan samlades deltagarna i bön i kapellet där påven bad följande bön, skriven dagen i ära:

Gud, du gode och barmhärtige Fader,

vi tackar dig för livets gåva

och för moder Teresas karisma.

I din enorma Försyn kallade du henne

att vittna om din kärlek

bland de fattigaste i Indien och världen.

Hon kunde hjälpa de mest behövande,

Eftersom hon såg din Sons ansikte,

i varje man och kvinna

Foglig din Helige Ande,

Blev hon de fattigas bedjande röst

och gav röst till alla

som hungrar och törstar efter rättvisa.

 

När hon hörde Jesu rop från korset,

"Jag är törstig",

släckte moder Teresa

Jesu törst på korset,

genom att utföra den barmhärtiga kärlekens verk.

 

Vi ber dig, heliga moder Teresa,

de fattigas moder,

om din särskilda förbön och hjälp,

här, i din födelses stad,

där ditt hem var.

Här tog du emot återfödelsens gåva

i dopets sakrament.

Här hörde du trons första ord

i din familj och i de troendes gemenskap.

Här har du börjat se

och att lära känna människor i nöd,

de fattiga och de små.

Här lärde dina föräldrar dig att älska

de mest behövande och hjälpa dem.

Här, i kyrkans tystnad,

hörde du Jesu kallelse att följa honom,

som gudsvigd, i missionen.

 

Härifrån ber vi dig: be Jesus

att även vi får nåden

att vara vaksamma och uppmärksamma de fattigas rop,

höra de som är berövade sina rättigheter,

de sjuka, marginaliserade, de sista.

Må Han ger oss nåden att besvara blicken

Från de som tittar på oss, att se

de som behöver oss, i ögonen.

Ge oss ett hjärta som älskar Gud

Som är närvarande i varje man och kvinna

Ett hjärta förmöget att känna igen

de som drabbas av lidande och orättvisa.

Ge oss nåden så att även vi kan vara

tecken på kärlek och hopp i vår tid,

nåden att se de många behövande, övergivna,

marginaliserade och emigrerade.

Gör så att vår kärlek inte bara är ord,

utan effektiv och sann,

för att vi ska kunna vara

kyrkans trovärdiga vittnen

som har plikten

att förkunna evangeliet för de fattiga,

befria fångarna, ge glädje till de lidande,

och frälsningens nåd till alla.

 

Heliga moder Teresa ber för denna stad,

för detta folk, för dess kyrka

och för alla som vill följa Kristus

som hans, den Gode Herdens, lärjungar

och verka för rättvisa, i kärlek,

barmhärtighet, frid och tjänst,

som Han som inte kom för att betjänas,

utan för att tjäna och offra livet för många,

Kristus, vår Herre.

Amen.

07 maj 2019, 10:19