Sök

Katoliker i Kina Katoliker i Kina 

Påven ber för Kinas katoliker

Påven Franciskus påminde vid slutet av den allmänna audiensen om fredagens firande av Vår Fru av Sheshan – de kristnas hjälp, som är särskilt vördad i helgedomen med samma namn intill Shanghai i Kina.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid slutet av den allmänna audiensen sa påven Franciskus att vi 24 maj, vid firandet av Vår Fru av Sheshan – de kristnas hjälp får tillfälle att visa vår närhet och kärlek till alla katoliker i Kina, som trots dagliga prövningar fortsätter att tro, hoppas och älska.

Bön om enhet med den universella kyrkan

Påven vände sig direkt till Kinas katoliker:

"Kära troende i Kina! Må vår mamma i himlen hjälpa er alla att vara kärlekens och broderskapets vittnen och alltid bevara er enade i den universella kyrkans gemenskap. Jag ber för och välsignar er.”

 

22 maj 2019, 11:57