Sök

Skärtorsdagen Skärtorsdagen 

Skärtorsdagen – de tre heliga påskdagarna inleds

Med Skärtorsdagen avslutas fastan och både Krismamässan och Coena Domini firas och de tre heliga påskdagarna för att minnas Jesu lidande, död och uppståndelse inleds.

Påven Francsikus firar Krismamässan 9.30 i Peterskyrkan och kvällsmässan i åminnelse av Herrens nattvard Coena Domini kl 17.00 i ett fängelse i Velletri, söder om Rom, där han kommer att tvätta 12 intagnas fötter.

 

18 april 2019, 08:45