Sök

Påven Francsiskus under Regna Coeli Påven Francsiskus under Regna Coeli  

Påvens Regina Coeli ”Guds barmhärtighet strömmar ur Jesu sår, rör vid dem”

På första söndagen efter påsk, kallad ”in Albis”, eller Barmhärtighetens söndag, bad påven Franciskus Regina Coeli tillsammans med de troende på Petersplatsen vid tolvslaget. ”Jesu korsfäste kropp är fylld av barmhärtighet, som strömmar ur såren och så når vi oss alla”, sa påven Franciskus.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven utgick från dagens evangelium (se Joh 20,19-31) som berättar för oss om hur Jesus visar sig för sina lärjungar i övre rummet, och ger dem tre gåvor: frid, glädje, den apostoliska uppdraget.

Jesus ger oss frid

De första orden han säger är: ”Frid åt er alla.” (vers 21). Den uppståndne Herren ger en äkta frid, för genom sitt offer på korset har han uppnått försoningen mellan Gud och mänskligheten och han har besegrat synden och döden. Detta ger frid, sa påven.

Hans lärjungar behövde först och främst denna frid, för efter att Jesus tillfångatagits och dödats, var de rädda och förvirrade. Jesus presenterar sig levande bland dem och visar sina sår - Jesus ville bevara sina sår – på den förhärligade kroppen, och han ger dem friden som är frukten av hans seger.

Rör vid mina sår 

Men den kvällen var aposteln Tomas inte närvarande. När han hör om denna extraordinära händelse tror han inte på de andra apostlarnas vittnesbörd, och han kräver att få bekräfta personligen för att kunna tro. Åtta dagar senare, upprepar sig uppenbarelsen: Jesus kommer för att bemöta Tomas misstro, och uppmanar honom att röra vid hans sår. Såren är källan till frid, för de är tecknet på Jesu enorma kärlek som besegrade människans fiendskap, det vill säga synden, ondskan och döden. Han uppmanar honom att röra vid såren. Det är en läxa även för oss, som om Jesus sa till oss alla: "Om du inte är i frid, rör vid mina sår".

Att röra vid Jesu sår, är att beröra många lidande människors problem, svårigheter, förföljelser och sjukdomar. Är du inte i frid? Gå, gå och besök någon som är symbolen för Jesu sår. Rör vid Jesu sår. Från dessa sår strömmar hans barmhärtighet. Det är därför det är barmhärtighetens söndag idag.

Ur såren strömmar barmhärtigheten 

Ett helgon sa att Jesu korsfäste kropp är fylld av barmhärtighet, som strömmar ur såren och så når vi oss alla. Vi behöver alla Guds barmhärtighet, det vet vi. Låt oss närma oss Jesus och röra vid honom i våra bröder och systrar som lider. Jesu sår är en skatt: barmhärtighet kommer ur dem. Låt oss vara modiga och rör vid Jesu sår. Han inför Fadern med sina sår, Han visar Fadern dem, som om han vill sa: "Fader, det här är priset, dessa sår är vad jag betalade för mina bröder och systrar". Med sina sår medlar Jesus inför Fadern. Så når den gudomliga barmhärtigheten oss, om vi närmar oss. Glöm inte Jesu sår.

Jesus ger oss glädje

Den andra gåvan som den uppståndne Jesus ger sina lärjungar är glädje. Evangelisten berättar att "Lärjungarna blev glada när de såg Herren" (vers 20). I Lukas version läser vi ”Då de av idel glädje inte kunde tro” – Även vi säger när något otroligt roligt har hänt att "Jag kan inte tro att det är sant”. Lärjungarna kunde inte tro att det var sant, av glädje. Detta är den glädje som Jesus ger oss. Om du är ledsen, om du inte är i frid, se på den korsfäste Jesus, på den uppståndne Jesus, se på hans sår och ta emot glädjen.

Jag sänder er 

Förutom frid och glädje, gav Jesus sina lärjungar det apostoliska uppdragets gåva. Han säger till dem: "Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” (vers 21). Jesu uppståndelse är början på en ny kärleksdynamik, som kan omvandla världen med den Helige Andes kraftfulla närvaro.

På denna andra påsk söndag, kallas vi att närma oss Kristus med tro, att öppna våra hjärtan till hans frid, glädje och uppdrag. Men låt oss inte glömma Jesu sår, för frid, glädjen och kraften i uppdraget kommer därifrån. Vi anförtror Jungfru Maria denna bön, himmelens och jordens drottning.

29 april 2019, 15:27