Sök

Sörjande kvinnor efter stormen i Nepal Sörjande kvinnor efter stormen i Nepal  

Påvens kondoleanser för offren vid stormen i Nepal

Påven Franciskus har genom statssekreteraren kardinal Pietro Parolin sänt kondoleanser till biskopen vid det apostoliska vikariatet i Nepal och landets myndigheter med tanke på stormen som för några dagar sedan drabbade landet och som skördade många liv.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven uttrycker sin solidaritet till alla som har drabbats av katastrofen och försäkrar om sina böner för alla som sörjer sina döda och dem som har mist sina hem.

Påven ber också särskilt för offren och uppmuntrar hjälppersonalen att fortsätta att hjälpa människor i nöd. Han ber om Guds välsignelse om tröst, helande och styrka.
 

05 april 2019, 11:20