Sök

Påvens bön efter Via Crucis

Som avslutning på Korsvägsandakten bad påven Franciskus en bön i vilket han bad Jesus hjälp oss, att i hans kors se alla världens kors.

Herre Jesus, hjälp oss, att i ditt kors se alla världens kors.

Korset som bärs av alla som hungrar efter bröd och kärlek.

De ensamma människornas kors, övergivna även av sina egna barn och släktingar.

Korset som bärs av människor som törstar efter rättvisa och fred.

Korset att inte ha den tröst som tron ger.

De äldres kors, tyngda av åren och ensamheten.

Migranternas kors när de möter stängda dörrar på grund av rädsla, och slutna hjärtan som stängts av politiska beräkningar.

De minstas kors, sårade i sin oskuld och i sin renhet.

Mänsklighetens kors när den irrar i osäkerhet och tidens kulturella mörker.

Familjernas kors när de går sönder av otrohet, av den ondes frestelser och av egoism.

De gudsvigdas kors, som när de vill föra ditt ljus till världen, och då förnedras och hånas.  

Och de gudsvigdas kors, när de under vägen, har glömt sin fösta kärlek till dig.

Dina barns kors, som, när de tror på dig, och försöker leva enligt ditt ord, blir bortstötta, även av släktingar och kamrater.

Korset vi bär på grund av våra svagheter, vårt hyckleri, vårt förräderi, våra synder och våra många brutna löften.

Kyrkans kors som när den, trogen evangeliet, har svårt att föra din kärlek till och med till de döpta.

Kyrkan, din bruds kors, som ständigt attackeras från insidan och utsidan.

Miljöns kors, vårt gemensamma hem, som vissnar framför våra egoistiska ögon, förblindade av girighet och makt.

Herre Jesus, återuppliva i oss hoppet om uppståndelsen och om din slutgiltiga seger över allt ont och varje död. Amen!

20 april 2019, 08:31