Sök

Påven vid Regina Coeli annandag påsk Påven vid Regina Coeli annandag påsk 

Påven: Uppståndne Jesus går bredvid oss

Vittna om den mest omvälvande händelsen i mänsklighetens historia, Kristi uppståndelse, som bevisar Guds kärleks seger över synd och död - om detta bad påven Franciskus vid Regina Coeli på annandag påsk. Påven talade om hur kvinnorna inte mötte och rörde ett spöke, utan levande Jesus (Matt 28:8-15).

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Som kvinnorna, som var de första som mötte uppståndne Jesus, är även vi kallade att personligen möta Honom och bli Hans förkunnare och fria från rädsla och sorg leva ut påskglädjen. Detta var påven Franciskus inbjudan vid Regina Coeli på annandag påsk.

“Guds kärleks seger över synd och död och ger vårt livshopp en bergfast grund, sa påven”

Det som var mänskligt omöjligt skedde; Kristi uppståndelse är den mest omvälvande händelsen i mänsklighetens historia. Den bevisar Guds kärleks seger över synd och död och ger vårt livshopp en bergfast grund, sa påven.

Påven reflekterade över evangeliet (Matt 28:8-15) som berättar om Jesus möte med kvinnorna och den tomma graven:

Det gör oss gott tänka på Jesu tomma grav. Rädda men glada skyndade kvinnorna för att sprida nyheten om att graven var tom till lärjungarna och i den stunden visar sig Jesus för dem. «De gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom». De rörde vid honom. Det var inte ett spöke. Jesus levde i köttet. Jesus jagar bort rädslan från deras hjärtan och uppmuntrar dem att berätta för bröderna om det som har skett.

Kristus, mitt hopp, lever!

Alla evangelium sätter kvinnorna i fokus, Maria av Magdala och de andra, som uppståndelsens första vittnen och som de första att förkunna att Han lever, sa påven, medan männen rädda var instängda i nattvardssalen.

Idag ekar orden Jesus vände till kvinnorna «Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder…» Efter de heliga tre påskdagarnas firanden har Han låtit oss återuppleva mysteriet med vår Herres död och uppståndelse, idag betraktar vi den uppståndne och levande med trons ögon. Även vi är kallade att möta honom personligen och vara hans förkunnare och vittnen. I den gamla liturgiska påsksekvensen upprepar vi under dessa dagar ”Kristus, mitt hopp, lever!” och i Honom har även vi uppstått och gått från död till liv och från syndens slaveri till kärlekens frihet.

“Genom att låta sig svepas in i hans strålande ljus, skingras rädslans och sorgens mörker”

Genom att låta sig svepas in i hans strålande ljus, skingras rädslans och sorgens mörker. Man måste alltså röra den uppståndnes frid och ro med händerna och dela med oss av detta till våra bröder och systrar och särskilt dem som behöver hopp och tröst mest.

Uppståndne Jesus går bredvid oss. Han visar sig för dem som ber till och älskar honom. Först och främst i bönen, men även i enkel glädje i tro och tacksamhet. Vi kan även känna Hans närhet i stunder av hjärtlighet, mottagande, vänskap och då vi betraktar naturen.

Påven bad avslutningsvis alla troende att vittna om Uppståndne Herrens glädje och frid.

“Uppståndne Jesus vandrar bredvid oss. Han visar sig för dem som ber till och älskar honom. Först och främst i bönen, men även i enkel glädje i tro och tacksamhet. Vi kan även känna Hans närhet i stunder av hjärtlighet, mottagande, vänskap och då vi betraktar naturen”


 

23 april 2019, 10:35