Sök

Påven vid allmänna audiensen 24 april 2019 Påven vid allmänna audiensen 24 april 2019 

Påven vid audiensen: Gud ger varje kristen nåden att förlåta

Under sin allmänna onsdagsaudiens talade påven Franciskus vidare om Herrens bön. Dagens trosundervisning fokuserade han på bönen «såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro» och utgick från bibeltexten Matt 28:21-22: «Då kom Petrus fram till honom och sade: ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger?”Jesus svarade: ”Jag säger dig: inte sju gånger utan sjuttiosju gånger».

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

Påven Franciskus sa sammanfattningsvis i sin katekes:

Kära bröder och systrar!

Under vår pågående katekes om Fader vår vänder vi oss nu till bönen «såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro». Då allt vi har, liksom vår existens, är en gåva från Gud, står vi alltid i skuld till Honom. Vi var inte bara önskade utan är även älskade. Vi kan alltså vara säkra på att Herren alltid kommer att förlåta oss våra synder när vi ber om det med ångerfullt hjärta. Men denna nåd kräver att vi även förlåter andra, precis som Gud har förlåtit oss. Vi ser detta i liknelsen med den obarmhärtige tjänaren, som fick sin enormt stora skuld avskriven men som i sin tur vägrande att avskriva en mycket mindre skuld till honom själv (jfr Matt 18:21-35). Budskapet är tydligt: om du vägrar att förlåta kan du inte bli förlåten. Men Gud ger varje kristen nåden att förmedla förlåtelsens värdefulla gåva och det kan vi göra genom ett ord, en omfamning eller ett leende.

“Gud ger varje kristen nåden att förmedla förlåtelsens värdefulla gåva och det kan vi göra genom ett ord, en omfamning eller ett leende”

24 april 2019, 09:48