Sök

Påven vid den allmänna audiensen Påven vid den allmänna audiensen 

Påven vid audiensen: Be om nåden att förlåta andra

Påven Franciskus katekesundervisning vid den allmänna onsdagsaudiensen handlade vidare om bönen Fader vår med utgångspunkt från påsken och bönen till Herren i prövningens stund. Han utgick från bibeltexten Mark 14:32-36: ”Så kom de till ett ställe som heter Getsemane, och han sade till lärjungarna: ”Sitt kvar här, medan jag ber.” Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom, och han sade till dem: ”Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka.” Han gick lite längre bort, föll ner på marken och bad att få slippa denna stund, om det var möjligt. Han sade: ”Abba! Fader! För dig är allting möjligt. Ta denna bägare från mig. Men inte som jag vill, utan som du vill.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En sammanfattning av påven Franciskus ord följer här:

Kära bröder och systrar!
Under dessa veckor reflekterar vi över Fader vår och låt oss nu, på helgdagsaftonen innan de tre heliga påskdagarna, vända oss till de tre bönerna som Jesus ber till Fadern så han närmar sig sin död och uppståndelse. Den första ber han efter den sista måltiden: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig” (Joh 17:1). Den andra i Getsemane trädgård och den är ångestfull men öm, där han överlämnar sig till Fadern ”Abba! Fader!” (Mark 14:36). Den tredje under sitt största lidande på korset där Jesus ber för oss: “Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör” (Luk 23:34). Låt var och en av oss, då vi ber Fader vår under de närmaste dagarna, be för en av dessa nåder: att leva våra liv till Guds ära, alltså med kärlek, för att förstå hur vi ska anförtro oss till Fadern i prövningarnas stunder och för att i mötet med Fadern låta oss bli förlåtna och finna modet att förlåta andra.
 

17 april 2019, 10:22