Sök

2019.04.26 Federazione Biblica Cattolica 2019.04.26 Federazione Biblica Cattolica 

Påven till Katolska bibelfederationen: Sprid Guds levande ord

Påven Franciskus tog på fredagen emot deltagare vid Katolska bibelfederationens internationella kongress som i år firar 50-år.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Kardinal Antonio Louis Tagle, ärkebiskop av Manila, som är ordförande för Katolska bibelfederationen, The Catholic Biblical Federation, höll ett tal till påven och därefter tog påven till orda. 

Guds ord är levande och ger liv

Påven tackade kardinal Tagle för sina hälsningar i alla deltagares namn och talade om de två orden i kongressens tema Bibel och liv. Påven citerade Heb 4:12, «Guds ord är levande» och sa att de inte dör och inte ens föråldras, utan blir kvar för alltid (jfr 1 Pet 1:25). Det förblir ungdomligt trots allt som det går igenom (jfr Matt 24:35). Det är levande och ger liv, sa påven.

Det är viktigt att komma ihåg att den Helige Anden, livgivaren, älskar att verka genom skriften. Ordet ger just världen Guds andning och ingjuter Herrens värme i hjärtat. Alla akademiska bidrag och volymer som man publicerar är inte och kan inte annat än stå i dess tjänst. De är som ved, som man med ansträngning har samlat in, som tjänar till uppvärmning. Men som ved skapar det inte ens i de bästa studier värme av sig själv, utan det krävs eld och den Helige Anden. Så kan bibeln brinna i hjärtat och blir till liv.

Predikningar som livsinjektioner

Påven kallade Kyrkans ord en livsinjektion och sa att predikningarna därför är grundläggande. Han betonade att orden också måste röra predikarens hjärta, så att han kan kommunicera värmen och smörjelsen. En predikan får aldrig bli retorisk eller en samling mänskliga begrepp.

Påven sa att det vore fint att se en förnyad kärlek för skriften hos hela Guds folk, så att det kan fördjupa sitt förhållande till Jesus. Men återigen varnade han för frestelsen att tala om oss själva och inte om Honom.

En kyrka som lever enligt ordet är ödmjuk inför den Helige Andens oförutsägbara nyheter och faller aldrig för världsandan. ”Det är den Helige Anden som tänder hjärtat och flyttar horisonter och utvidgar det med sin kreativitet” sa påven.

“Ordet ska spridas längs världens vägar där folket lever”

Han bad sina gäster om att omfamna dessa två ord, bibel och liv och att de aldrig ska vara skilda från varandra. Han citerade Paulus i 2 Thess 3:1: «Och så, bröder, be för oss att Herrens ord vinner spridning och anseende, så som har skett hos er» och bad om att bibeln inte ska stå kvar i biblioteken, utan att ordet ska spridas längs världens vägar där folket lever.

Påven tackade avslutningsvis sina gäster hjärtligt för deras arbete.

 

26 april 2019, 13:03