Sök

2019-04-18-messa-in-cena-domini-velletri-1555604644275.jpg

Påven till intagna: Evangeliets logik är att ömsesidigt tjäna varandra

Påven Franciskus firade kvällsmässan i åminnelse av Herrens nattvard Coena Domini kl 17.00 i ett fängelse i Velletri, söder om Rom, och tvättade 12 intagnas fötter. Tjäna varandra sa Jesus och påven bad de intagna att följa denna logik.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

För femte året i rad firade påven Franciskus Coena Domini i ett fängelse och denna skärtorsdag i Velletri söder om Rom. Fängelset Casa Circondariale di Velletri har för närvarande 577 intagna varav 40% italienska och 60% av annan nationalitet.

Påven tvättade 12 intagnas fötter

Påven togs emot av fängelsedirektören och chefen för kriminalvården samt kaplanen innan mässan inleddes kl 17.
Vid fottvagningsriten tvättade påven fötterna på 12 intagna av olika nationalitet.

I sin predikan som påven höll fritt fokuserade han på vikten av att ömsesidigt tjäna varandra. Jesus, som hade makten, ville tvätta andras fötter, något som på den tiden bara slavar gjorde.

“Påven talade om att vi behöver tjäna varandra och vara broderliga och ödmjuka”

Påven talade om att vi behöver tjäna varandra och vara broderliga och ödmjuka. Han förklarade att också han som biskop av Rom tar efter Jesus för att visa att var och en av oss måste tjäna andra. Detta är Jesus' och evangeliets regel - regeln att tjäna och inte dominera, göra andra illa eller förödmjuka dem.

Det finns problem i livet och vi bråkar, sa påven men att det måste gå över. I våra hjärtan måste alltid viljan finnas, att kärleksfullt tjäna varandra och att stå till andras tjänst.
 

19 april 2019, 09:36